Skip to content

ISO 39001 - Ledningssystem för trafiksäkerhet

Säkerheten på våra vägar är ett gemensamt ansvar och ISO 39001 vänder sig till alla företag och organisationer som i sin verksamhet rör sig i trafiken.

Global forskning visar att dödsfall och allvarliga skador kan minskas markant genom ett helhetsgrepp på trafiksäkerhet.

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification© är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat - våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

ISO 39001 (ISO 39001:2012, Road traffic safety (RTS) management systems ) harmoniserar kraven och är baserad på internationell expertis och tillämpbar i alla länder för att stötta organisationer både i privat och offentlig sektor som är verksamma inom att reglera och genomföra vägtransporter. Standarden ger även ett ramverk för kommunikation mellan tillsynsmyndigheter, fordonstillverkare och deras leverantörer.

Ledningssystem för trafiksäkerhet enligt ISO 39001 är uppbyggt enligt en liknande struktur som övriga ledningssystem och kan därmed smidigt integreras med i ledningssystem för t ex kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Ett ledningssystem för trafiksäkerhet enligt ISO 39001 hjälper er att:

  • Förbättra er trafiksäkerhet
  • Bygga upp, integrera, upprätthålla och förbättra ett ledningssystem för trafiksäkerhet
  • Försäkra er om att ni lever upp till er trafiksäkerhetspolicy
  • Visa att ni lever upp till denna internationella standard​

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett miljöledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 39001-standarden. Läs mer om vägen till certifiering eller välj någon av våra kurser för att lära dig mer.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.