TL 9000 – Kvalitetsledning inom telekommunikation

Försäkra köparna om att du har processer som garanterar en jämn kvalitet på alla produkter och tjänster.

TL 9000 är en standard som är specifik för telekommunikationsbranschen och definierar krav som är centrala för design, utveckling, produktion, införande och underhåll av telekommunikationsprodukter och -tjänster. Standarden bygger på standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och är utformad för att uppfylla industrins krav på leveranskedjan. Dessutom tillhandahåller den ett system för att mäta och spåra prestanda och förbättra resultaten.

Certifiering enligt TL 9000 ger köparna och andra intressenter en garanti för att dina produkter och tjänster är tillförlitliga.

Vad är TL 9000?

TL 9000 har utvecklats för att skapa enhetlighet i branschen och hjälper företag att uppfylla kvalitetskraven för leveranskedjan i den globala telekommunikationsindustrin. Standarden syftar till att hjälpa branschen att uppnå följande mål:

  • Upprätta och upprätthålla en gemensam uppsättning QMS-krav för telekomsektorn, vilket minskar antalet standarder för branschen.
  • främja ett system som skyddar integriteten och användningen av hårdvara, programvara och tjänster för telekomprodukter
  • Definiera effektiva kostnads- och resultatbaserade mätningar för att styra utvecklingen och utvärdera resultaten av QMS-implementeringen.
  • Driva ständiga förbättringar och förbättra kundrelationerna
  • Utnyttja processen för bedömning av industrins överensstämmelse

TL 9000 består av två delar som kompletterar kraven i ISO 9001 med branschspecifika krav som sträcker sig från mjukvaruutveckling och specialiserade servicefunktioner till kommunikation i leveranskedjan och kvalitetsrapportering.

Fördelar med certifiering

TL 9000-certifierade organisationer kommunicerar effektivt att de uppfyller ISO 9001, telekomspecifika krav och branschmått.

Förmånerna omfattar:

  • Kontinuerlig förbättring av tjänsterna och kundtillfredsställelse
  • Förbättrade relationer med kunder och leverantörer
  • Bevis på engagemang och efterlevnad av standardiserade krav på kvalitetssystem med fokus på minskad cykeltid, leveranser i tid, returfrekvens, tillförlitlighet och eliminering av defekter.
  • Förmåga att visa på kvalitetsprestationer, dela med sig av data och resultat.

Många köpare kräver att leverantörer av utrustning ska vara TL 9000-certifierade. Detta ger en garanti för att deras produkter är tillförlitliga. Certifiering enligt TL 9000 kan också lätt integreras med andra standarder för ledningssystem.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett effektivt kvalitetsledningssystem. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och är redo att ge stöd från den inledande utbildningen till verktyg för analys av brister och självutvärdering till certifiering som är specifik för TL 9000 eller integrerad med andra standarder.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  TL 9000

TL 9000

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.