Skip to content

IFS HPC – konsumentprodukter

Förbättra din förmåga att konsekvent uppfylla kundernas förväntningar på produktkvalitet och säkerhet samtidigt som du minskar kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Certifiering av ditt produkttillverkningssystem enligt IFS HPC-standarden för konsumentprodukter visar ditt engagemang för produktsäkerhet, kvalitet, laglighet och ständiga förbättringar.

Vad är IFS HPC-standarden för konsumentprodukter?

IFS HPC är en internationell standard för bedömning av produkt- och processöverensstämmelse när det gäller konsumentprodukters säkerhet och kvalitet. IFS HPC-standarden gäller för leverantörer i alla steg av produktbearbetningen.

IFS HPC-standarden är resultatet av ett samarbete mellan HPC-industrier, återförsäljare och certifieringsorgan. Syftet är att se till att tillverkare av hushålls- och kroppsvårdsprodukter tillhandahåller säkra, kompatibla och högkvalitativa varor på marknaden.

IFS HPC omfattar fyra specifika produktgrupper

 • Kosmetika (t.ex. smink, lotion, schampo, krämer osv.).
 • Kemiska hushållsprodukter (t.ex. tvättmedel, mjukgörare, rengöringsmedel, doftstift osv.)
 • Hushållsprodukter för daglig användning (t.ex. hushållshandskar, bakplåtspapper, kvastar, aluminiumfolie etc.).
 • Produkter för personlig hygien (t.ex. tamponger, pincetter, badsvampar, blöjor osv.).

Förutom detaljerade förkunskapsprogram är standardkraven relaterade till:

 • Högsta ledningens ansvar
 • Ledningssystem för kvalitet och produktsäkerhet
 • Resursförvaltning
 • Planerings- och produktionsprocess
 • Mätningar, analyser, korrigerande åtgärder och hantering av incidenter.
 • En valfri produktskyddsaspekt kan läggas till

IFS HPC:s avsikt är att säkerställa jämförbarhet och öppenhet i hela leveranskedjan, vilket minskar kostnader och tidsåtgång för både leverantörer och återförsäljare.

Fördelar med att bli certifierad

Kundernas förväntningar på kvaliteten och produktsäkerheten hos hushållsprodukter och produkter för personlig vård ökar. Med en potentiell direkt påverkan på konsumenternas hälsa och säkerhet är det viktigt med öppenhet för att bygga upp konsumenternas förtroende och tillit.

Standarden gör det möjligt för din organisation att dra nytta av:

 • Effektivare användning av resurser.
 • Minskat behov av kundrevisioner.
 • Möjlighet att minska den totala granskningstiden genom att kombinera flera granskningar.
 • Högre flexibilitet tack vare ett riskbaserat tillvägagångssätt.
 • Förbättrat företags rykte som tillverkare av säkra produkter av högre kvalitet. Bättre tillgång till marknader.
 • Förmåga att handla med kunder som kräver revisioner av tredje part.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett ledningssystem för produktbearbetning som uppfyller kraven i standarden. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig genom hela resan, från relevant utbildning till självbedömningar, gapanalyser och certifieringstjänster.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.