HPC 420 Standard för produkter för hushåll, tvätt och personlig vård

Förbättra din förmåga att konsekvent uppfylla kundernas förväntningar på produktkvalitet och säkerhet samtidigt som du minskar kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Certifiering av ert ledningssystem för kvalitet och produktsäkerhet visar ert engagemang för konsekvens, ständiga förbättringar och kundnöjdhet. Detta är påtagliga affärsfördelar som spelar en viktig roll för att bygga motståndskraft och hållbara affärsresultat.

HPC 420-standarden innehåller specifika krav för ett system för produktdesign och riskbedömning som förbättrar din förmåga att leverera produkter som uppfyller kundernas krav samt lagstadgade och föreskrivna krav.

Vad är HPC 420-standarden?

HPC 420 är en global standard för säkerhets- och kvalitetsledningssystem som kan tillämpas på alla typer av organisationer oavsett storlek och komplexitet i HPC-försörjningskedjan i de kategorier som omfattas. HPC 420 är en global standard för säkerhets- och kvalitetsledningssystem som hjälper företag att konsekvent tillverka produkter som uppfyller kundernas krav och skyddar deras varumärken.

HPC 420 bygger på standarden PAS 420 från British Standards Institution och innehåller dessutom en förvaltningskomponent för produktkvalitet. Den ställer också omfattande krav på certifierings- och ackrediteringsorgan.

Standarden möjliggör revision och certifiering av säkerhets- och kvalitetsledningssystem för HPC, som omfattar:

  • Tillverkning av hushållsprodukter (t.ex. tvättmedel, mjukgörare, diskmedel etc.).
  • Tillverkning av produkter för personlig vård (t.ex. schampo, läppstift, bomullsrondeller, tvål).
  • (Bio)kemisk tillverkning (HPC-ingredienser, t.ex. vitaminer, tillsatser och bioextrakt (men exklusive tekniska och teknologiska hjälpmedel för tillverkningsprocessen).
  • Tillverkning av förpackningar för HPC-produkter (t.ex. direkt eller indirekt kontakt med HPC-produkter).
  • Transport och lagring på plats och som en del av en verksamhet ingår.

Fördelar med att bli certifierad

Säkerheten och kvaliteten på produkter för hushåll, tvätt och personlig vård är ett globalt problem. Certifiering enligt HPC 420 verifierar hur ert produkthanteringssystem fungerar och visar ert engagemang för att tillämpa principerna för säkerhets- och kvalitetshantering.

Standarden gör det möjligt för din organisation att:

  • Bygg upp och använd ett ledningssystem som kan hjälpa dig att bättre uppfylla kraven på produktkvalitet/säkerhet och efterlevnad av lagstiftningen.
  • tillhandahålla ett verktyg för att förbättra produktsäkerheten och för att effektivt övervaka och mäta produktsäkerheten
  • Utveckla en god produktsäkerhetskultur som i sin tur ökar kundernas förtroende och bidrar till att skapa konkurrensfördelar.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett ledningssystem för kvalitet och produktsäkerhet som uppfyller kraven i standarden. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig genom hela resan, från relevant utbildning till självbedömningar, gapanalyser och certifieringstjänster.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.