Skip to content

BRCGS standarder för konsumentprodukter, nummer 4

Förbättra säkerheten, integriteten, lagligheten och kvaliteten på dina produkter och uppfyll alltid kundernas förväntningar.

Certifiering av ditt produkthanteringssystem visar ditt engagemang för konsekvens, kontinuerlig förbättring och kundtillfredsställelse. Detta är påtagliga affärsfördelar som spelar en viktig roll för att bygga motståndskraft och hållbara affärsresultat.

BRCGS standarder för konsumentprodukter innehåller specifika krav för produktion och leverans av säkra och lagliga konsumentprodukter av jämn kvalitet, vilket kommer att förbättra din förmåga att leverera produkter som uppfyller kundernas krav samt lagstadgade och föreskrivna krav.

Vad är BRCGS konsumentproduktstandarder, nummer 4?

Standarderna är tillämpliga på alla typer av företag som tillverkar konsumentprodukter som inte är livsmedel och bygger på ett antal principer för kvalitetsledning och hantering av produktrisker, inklusive ledningens engagemang, processkontroll, standarder på plats och ständiga förbättringar.

Företag kan välja genomförande och certifiering på grundnivå eller högre nivåer, vilket ger flexibilitet och valfrihet.

Det finns två standarder inom BRCGS portfölj för konsumentprodukter:

  • Produkter för personlig vård och hushåll: Omfattar formulerade och tillverkade produkter som kosmetika, medicintekniska produkter, livsmedelsförpackningar, blöjor och hushållsrengöringsprodukter som alla anses ha högre krav på hygieniska standarder på grund av produktens användningsområde.
  • Allmänna varor: Omfattar ett brett utbud av huvudsakligen tillverkade produkter, t.ex. elektriska artiklar, leksaker, möbler, textilier och där styrning av produktionsprocesser för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet är det primära.

BRCGS standarder för konsumentprodukter är inte avsedda att ersätta kraven för att visa att lagstiftningen följs. De granskar och bedömer organisationens förmåga att visa att den har aktuell kunskap om och uppfyller lagstadgade krav i det land eller de regioner där försäljningen är avsedd.

Det finns ett konsekvent fokus på vikten av ledningens engagemang, riskbedömningar för att säkerställa att produktens utformning är säker och laglig före produktion, riskbedömning av processer som ett verktyg för att säkerställa att potentiella problem i produktionen av produkterna har förståtts, prioriterats och hanterats effektivt.

Utformning och underhåll av fabriken och produktionsmiljön för att se till att den är lämplig för tillverkning och skyddar produkterna från föroreningar ingår också.

Fördelar med att bli certifierad

Det är viktigt att kontrollera att systemet fungerar. Certifiering enligt BRCGS standarder för konsumentprodukter av en oberoende tredje part verifierar hur ditt produktionsledningssystem fungerar och visar att du arbetar för att tillämpa effektiva ledningsprinciper inom organisationen.

Detta har lett till att:

  • Skydda ditt varumärke och dina kunder på ett bättre sätt
  • Få större förtroende för varumärket när du ansöker om och blir certifierad enligt globalt erkända system.
  • Möjliggöra snabbare marknadsintroduktion eftersom certifiering möjliggör snabbare upphandling från nya leverantörer.
  • Minska revisionsbördan när du tillämpar globalt erkända industristandarder.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett effektivt system för produktsäkerhet och kvalitetsledning som uppfyller kraven i standarden. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig genom hela resan, från relevant utbildning till självbedömningar, analys av brister och certifieringstjänster.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.