Skip to content

Certifierad rekryterare, ISO 10667 och arbetspsykologiska tester

Visar att du har den kompetens som behövs för att genomföra en professionell rekrytering med kvalificerade verktyg.

Certifiering av rekryterare

Rekryteringar genomförs ofta på olika sätt beroende på person, miljö och organisation. DNVs standard för certifiering av rekryterare sätter en miniminivå för kompetensen hos rekryterare och kan därmed bidra till en kompetenshöjning både hos branschen som helhet och hos den enskilda rekryteraren.

Certifieringen ger dig och din uppdragsgivare ett intyg på att du har den kompetens som behövs för att genomföra en professionell rekrytering. Mer information hittar du här och i dokumenten som du kan ladda ner nedan. Önskar du att delta på en kurs som förbereder dig för en certifiering så kan du göra det hos Master eller Montico.

ISO10667 – Bedömningstjänster i arbetslivet

ISO10667 är en standard för kvalitetsledning som riktar sig mot leverantörer av rekryteringstjänster och interna HR-avdelningar. Den är också till hjälp för dig som arbetar med både utveckling och omorganisation. Med ISO 10667 kan du arbeta målinriktat och strukturerat med bedömning av människor i arbetslivet. Att följa standarden kommer att säkra en objektiv och effektiv bedömningsprocess och att förebygga diskriminering.

Fokus ligger bland annat på samspel mellan leverantör och uppdragsgivare (intern eller extern), tydlig dokumentation av arbetsrelation mellan dem, behovsanalys och anpassning, kompetens, samt juridiska och etiska frågeställningar.

Standarden omfattar:

  • bedömningar på individnivå: rekrytering, karriärvägledning, coaching, successionsplanering
  • bedömningar på gruppnivå: teambuilding, ledarskapsträning/utveckling
  • bedömningar på organisationsnivå: medarbetarenkäter, kulturförändringar p.g.a. sammanslagning eller förvärv, anställdas engagemangsnivå.

Mer information om certifiering av din verksamhet i Sverige hittar du här.

Testcertifiering

År 2015 tog DNV över ansvaret för Testgranskning i Sverige efter Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Certifieringen omfattar personlighetsutvärdering, kompetenstest och teamtester, och särskiljer huruvida testerna är certifierade för utveckling och/eller urval. DNV fastställer EFPA-standarden för testutvärdering som grund för certifiering och granskningen görs av två oberoende experter. Läs mer om processen.

Fler tjänster inom personcertifiering och HR-tjänster
 

DNV certifierade tester

 

Kursleverantörer rekrytering

 

Litteraturlista rekrytering

  Ladda ner prislistan

Ladda ner prislistan

Prislistan rekryterare

  Certifikatsinnehavare

Certifikatsinnehavare

Hitta en certifierad rekryterare

  Ladda ner tjänstebeskrivningen

Ladda ner tjänstebeskrivningen

Tjänstebeskrivning för certifiering av rekryterare