Skip to content

Schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Branschföreningen Energiföretagen Sverige med fokus på elkundens trygghet.

Branschföreningen Energiföretagen har gett DNV i förtroende att ta hand om certifieringen för att kontrollera att lagliga och etiskt korrekta rutiner används vid försäljning.

Ett certifierat elhandelsföretag ökar transparensen för konsumenten i och med att det tydligt synliggör att säljaktiviteter kontrolleras och uppfyller energiföretagens krav. Kraven omfattar 18 kundlöften som bland annat omfattar:

  • tillämpning av överenskomna allmänna avtalsvillkor
  • särskild hänsyn till utsatta kunder
  • tydlighet i vem som säljer produkten eller tjänsten
  • skriftlig accept vid telefonförsäljning
  • enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • tydlig och rätt information om priser och leverans
  • ångerrätt konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • kundservice och kvalificerad personal
  • kreditvärdighet.

Genom en oberoende årlig tredjepartsrevision kontrolleras att elhandelsföretaget uppfyller dessa krav.

Läs mer på energiföretagens hemsida.