Utbildningar

Våra utbildningsprogram är mer än bara kurser; de är en omvälvande upplevelse som förbereder dig för utmaningarna och möjligheterna i den moderna affärsvärlden och driver på innovation, effektivitet och etiska metoder.

Våra utbildningar drivs av lokala chefer som levererar praktiska kurser som går utöver teorin. Vi ger dig möjlighet att lära dig av andra som står inför liknande utmaningar som ditt företag.

I varje utbildningskurs delar vi med oss av insikter om ledningssystemets prestanda som samlats in från omfattande revisionserfarenheter och resultat. De uppgifter som samlats in för våra 70.000 kunder över hela världen har analyserats och presenterats i vårt benchmarkingverktyg Lumina, vilket ger ett unikt perspektiv på de risker som andra upplever som du kan lära dig av. Att veta vad som verkligen händer i företag som ditt är vår styrka och vi ser fram emot att dela med oss av denna resurs till dig.

Vi erbjuder ett brett utbud av kurskategorier och distansutbildningstjänster, särskilt utformade för att förbättra internrevisorers och ledande revisorers kapacitet eller, alternativt, för att ge medvetenhet och kunskap om olika ämnen, inklusive ledningssystem, hållbarhet och företagsansvar, som alla är tillämpliga inom olika branscher.

Förutom de tekniska aspekterna betonar våra utbildningar vikten av personlig utveckling och ledarskapsförmåga, vilket är avgörande för att internrevisorer effektivt ska kunna övervaka och förbättra en organisations interna processer. Vi fördjupar oss i hur man genomför grundliga revisioner, förstår och tillämpar regleringsstandarder och identifierar områden som kan förbättras inom företaget.

Är du osäker på vilken utbildning du behöver?

Kontakta oss

Är du intresserad av en privat utbildning?

Offertförfrågan
 

Utbildningskategorier

Våra utbildningar fokuserar på att förbättra kunskapen om ledningssystem, samtidigt som vi främjar ett tillväxt- och innovationstänkande för affärsframgång.

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Företagsinterna utbildningar – vi kommer till er!

Samla medarbetarna och kollegor vid ett tillfälle och bli klokare tillsammans.

 

Möt våra kursledare

Lär känna de som håller i våra utbildningar.