Skip to content

Gå kursen var du än är

Många av våra öppna utbildningar erbjuder vi på distans, t ex grundkurserna inom ISO 9001 och ISO 45001 samt utbildningar inom hållbarhet och riskhantering.

I våra virtuella klassrum deltar du i undervisningen som på en vanlig öppen kurs. Du tar del av föreläsningen, diskuterar med kursledarna och genomför grupparbeten med de andra deltagarna.

  Grundkurs ISO 14001:2015,  10 - 11 november

Grundkurs ISO 14001:2015, 10 - 11 november

Bidra till affärsnyttan genom en förbättrad miljöprestanda

  ISO 50001:2018 - Energiledning och effektivisering, 17 november 2020

ISO 50001:2018 - Energiledning och effektivisering, 17 november 2020

Förbättra er verksamhets energiprestanda med hjälp av ett energiledningssytem

  ISO 27001 - Informationssäkerhet, 30 november 2020

ISO 27001 - Informationssäkerhet, 30 november 2020

Lär dig att skapa ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet och att jobba med riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering.

  ISO 45001:2018 – övergång från OHSAS 18001, 15 december 2020

ISO 45001:2018 – övergång från OHSAS 18001, 15 december 2020

Förbered för en smidig och målinriktad övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001