Gå kursen var du än är

Många av våra öppna utbildningar erbjuder vi på distans, t ex grundkurserna inom ISO 9001 och ISO 45001 samt utbildningar inom hållbarhet och riskhantering.

Automotive

I våra virtuella klassrum deltar du i undervisningen som på en vanlig öppen kurs. Du tar del av föreläsningen, diskuterar med kursledarna och genomför grupparbeten med de andra deltagarna.

Kontakta oss

Ann Ottosson

Training Coordinator

Behöver du mer information?

Ja tack

Grundkurs ISO 14001:2015, 10 - 11 november

Bidra till affärsnyttan genom en förbättrad miljöprestanda

ISO 50001:2018 - Energiledning och effektivisering, 17 november 2020

Förbättra er verksamhets energiprestanda med hjälp av ett energiledningssytem

ISO 27001 - Informationssäkerhet, 30 november 2020

Lär dig att skapa ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet och att jobba med riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering.

ISO 45001:2018 – övergång från OHSAS 18001, 15 december 2020

Förbered för en smidig och målinriktad övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få 10% rabatt vid bokning av kurs