DNV.se

Gå kursen var du än är

Många av våra öppna utbildningar erbjuder vi på distans, t ex grundkurserna inom ISO 9001 och ISO 45001 samt utbildningar inom hållbarhet och riskhantering.

Automotive

I våra virtuella klassrum deltar du i undervisningen som på en vanlig öppen kurs. Du tar del av föreläsningen, diskuterar med kursledarna och genomför grupparbeten med de andra deltagarna.

Kontakta oss

Ann Ottosson

Training Coordinator

Behöver du mer information?

Ja tack