Skip to content

Övergång till BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet, utgåva 9

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

BRC Global Standard for Food Safety ger företag ett ramverk för att hantera produktsäkerhet, integritet, laglighet och kvalitet. I standarden fastställs operativa kontroller för tillverknings-, bearbetnings- och förpackningsindustrin för livsmedel och livsmedelsingredienser.

Utgåva 9 av BRCGS Food Safety standard publicerades i augusti 2022. Certifiering mot den nya versionen av standarden kommer att påbörjas den 1 februari 2023. Eftersom detta är en påtvingad övergång bör företag förbereda sig och vara kompatibla för revisioner som äger rum därefter.

Den reviderade utgåvan av BRCGS Food Safety

De viktigaste förändringarna i utgåva 9 kretsar kring två centrala teman:

  • utveckla en kultur för livsmedelssäkerhet
  • bygga upp kärnkompetenser

Dessa två områden står för en betydande andel av de avvikelser som registreras vid certifieringsrevisioner. Genom att ta itu med dessa brister möjliggör de förändringar som genomförs med fråga 9 en mer robust grund för livsmedelssäkerhet eftersom beteenden och processer är inbäddade. Detta stärker och förbättrar kontinuerligt livsmedelssäkerheten och skyddar konsumenterna. När det gäller livsmedelssäkerhetskulturen kräver de nya kraven bevis på en medveten strategi och implementering av livsmedelssäkerhetskulturen.

Frivilliga moduler som gäller för version 8 kommer att finnas tillgängliga i version 9. Det finns dock ett undantag. ASDA-modulen kommer inte längre att vara tillgänglig i version 9.

Tidslinje för övergången

Revisioner enligt utgåva 9 av BRCGS Food Safety-standarden kommer att påbörjas från och med den 1 februari 2023. Alla nya certifieringar görs enligt utgåva 9 av BRCGS Food Safety efter den 1 februari 2023.

Förfallodatum och typ av kommande revision påverkar dock när du måste övergå till utgåva 9. Se regler nedan. Om du har frågor om när du måste övergå, kontakta DNV.

Tillkännagivet program

Följande regler gäller om du är certifierad mot BRCGS med meddelat program och datum fönster startar:

  • Den 1 februari 2023 eller senare:

Din nästa revision kommer att vara mot nummer 9.

  • Börjar i januari 2023 och slutar den 1 februari 2023 eller senare:

Du måste komma överens om revisionsdatumet med ditt planeringskontor. Om revisionen inkluderar 1 februari 2023 som revisionsdatum, måste revisionen vara mot fråga 9.

Oanmälda program och revisioner

Om du är certifierad enligt BRCGS Food Safety-standarden med ett oanmält program eller om du förväntar dig en oanmäld GFSI-revision, rekommenderar vi att du vidtar åtgärder för att implementera ändringarna senast den 1 februari 2023. Alla revisioner efter detta datum kommer att vara enligt utgåva 9.

Förberedelser inför genomförandet

För att förbereda sig för utgåva 9 bör företagen först förstå de nya kraven, identifiera brister och implementera processer och rutiner som uppfyller kraven. Stödjande resurser, inklusive webbseminarier, finns tillgängliga på BRCGS webbplats. Den nya utgåvan och vägledningen finns tillgänglig på BRCGS Participate-webbplatsen. Kopior av de olika publikationerna kan köpas via BRCGS butik.

Använd följande dokumentation för att bekanta dig med den nya utgåvan 9:

  • den globala standarden Food Safety Issue 9 (finns på flera språk),
  • den globala standarden för livsmedelssäkerhet Issue 9 Interpretation Guideline,
  • Global Standard Food Safety Issue 9 Guide till viktiga förändringar.

Hur vi kan stödja

DNV är din partner och samarbetar med dig för att bestämma tidpunkten för din nästa revision, förbereda dig för övergången genom webbseminarier om förändringarna och insikter om livsmedelssäkerhet och kärnkompetenser.

 

BRCGS website

Publications, courses and more to help maintain assurance