ISO/IEC 27001:2022 Awareness Course (eLearning)

A self-paced eLearning course on ISO/IEC 27001:2022 explaining the overview of the standard requirements. Within the 90 minute duration of this course, you get to  understand how an Information Security Management System can improve the security of the business.

ISO/IEC 27002 is the guidance document for organizations establishing an Information Security Management Systems in accordance with ISO/IEC 27001. It identifies information security controls best suited to their organization’s needs. This new update enables organizations to fully grasp the intent of risk management and risk mitigation in a more structured manner. The aim of this standard is to set a reference for information security controls to be used based on context-specific information security risk management.

This course fulfils the pre-requisite entry requirements for the Internal auditor/refresher training course and includes highly interactive exercises and case studies. The aim is to provide the opportunity to learn the fundamentals of Information Security Management Systems, especially focused on those based on the ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 standards.

Objectives

At the end of the course, attendees should be able to:

 • Define information and information security.
 • Identify how an Information Security Management System can improve the security of the business.
 • Identify risks.
 • Perform a risk assessment.

Audience

This course is suitable for:

 • Project managers and consultants involved in and concerned with the implementation of an ISMS.
 • Expert advisors seeking to master the implementation of an ISMS.
 • Individuals responsible for ensuring conformity to information security requirements within an organization.
 • Members of an ISMS implementation team.
 • Members of ISMS internal auditors’ team.

ISO/IEC 27002 is the guidance document for organizations establishing an Information Security Management Systems in accordance with ISO/IEC 27001. It identifies information security controls best suited to their organization’s needs. This new update enables organizations to fully grasp the intent of risk management and risk mitigation in a more structured manner. The aim of this standard is to set a reference for information security controls to be used based on context-specific information security risk management.

This course fulfils the pre-requisite entry requirements for the Internal auditor/refresher training course and includes highly interactive exercises and case studies. The aim is to provide the opportunity to learn the fundamentals of Information Security Management Systems, especially focused on those based on the ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 standards.

Objectives

At the end of the course, attendees should be able to:

 • Define information and information security.
 • Identify how an Information Security Management System can improve the security of the business.
 • Identify risks.
 • Perform a risk assessment.

Audience

This course is suitable for:

 • Project managers and consultants involved in and concerned with the implementation of an ISMS.
 • Expert advisors seeking to master the implementation of an ISMS.
 • Individuals responsible for ensuring conformity to information security requirements within an organization.
 • Members of an ISMS implementation team.
 • Members of ISMS internal auditors’ team.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.