TickITplus - förvaltning av IT-kvalitet

Denna branschjämförelse hjälper företag att förbättra och utveckla sin IT-kompetens.

Organisationer verkar i en digital värld. Chefer och IT-personal är starkt beroende av teknik och kräver mer av stödprocesser och infrastruktur. TickITplus syftar till att möta dessa ökade krav. I kombination med ISO 9001 innehåller det krav för ett kvalitetsledningssystem för IT.

Vad är TickITplus?

Det ursprungliga TickIT-systemet som lanserades 1991 ersattes 2011 av TickITplus. Ger vägledning om hur ISO 9001 ska tolkas i kontakten med IT-system och programvara, TickITplus fastställer:

  • En processmodell som formellt bygger på standarder för bästa praxis inom IT-sektorn.
  • graderade certifieringsnivåer som ger ett kvantifierbart mått på din organisations kapacitet.
  • Integrering med ISO 9001-certifiering och valfria tillägg till ISO/IEC 27001 (säkerhet) och ISO/IEC 20000-1 (hantering av IT-tjänster).
  • Planering och bedömning av förbättringar krävs på alla TickITplus-nivåer.

Fördelar med att bli certifierad

Certifiering enligt TickITplus uppmuntrar och främjar ständiga förbättringar. Den stöder utveckling av IT-processer som uppfyller verksamhetens behov, vilket förankrar och bygger upp god praxis internt och förmedlar förtroende till externa intressenter.

TickITplus hjälper dig:

  • Övervaka, förbättra och utveckla processer för att öka kapaciteten.
  • Få flexibilitet för att utvecklas tillsammans med IT- och mjukvaruföretag över hela världen.
  • Skapa effektivitet och engagemang genom att utbilda och involvera personalen.
  • Lätt att integrera med andra standarder för kvalitetsledningssystem

Certifiering ger bättre kriterier för alla urvalsprocesser för leverantörer och ger en tydlig indikation på leverantörernas kapacitet och organisatoriska mognad. Detta gör det möjligt för alla leverantörer att differentiera sig på marknaden och för inköpsföretagen att hantera riskerna i leveranskedjan på ett bättre sätt.

Komma igång

Certifieringen börjar med att implementera ett effektivt kvalitetsledningssystem för programvara i enlighet med kraven i standarden. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan för alla standarder för kvalitetsledningssystem och kan hjälpa dig genom din resa. Vi är redo att stödja dig från utbildning till gap-analys och verktyg för självbedömning till TickITplus eller andra integrerade certifieringsbehov som du kan ha.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  TickITplus

TickITplus

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.