Certifieringsregler för Byggföretagen KMA

Avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö för Entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen.

Syftet med BKMA är att dokumentera hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA har funnits på marknaden sedan 1999, då hette standarden BF9K men bytte namn till BKMA 2021. BKMA vänder sig till allt från små företag till stora företag.

Samarbetspartner till Byggföretagen

DNV är sedan våren 2010 samarbetspartner till Byggföretagen och är certifieringsorganet som genomför certifieringar enligt BKMA.

Relevanta utbildningar inom ledningssystem

Kursen ISO 14001 och ISO 45001 för byggindustrin är speciellt framtagen för företag som behöver en snabb introduktion för att kunna arbeta med tilläggskraven i BKMA-reglerna.

2-dagars-grundkurserna i ISO 14001 och ISO 45001 kan vara av intresse för arbetsledare, KMA-samordnare och projektansvariga. Utbildningarna ger fördjupad kunskap om miljöledninssystem respektive ledningssystem för arbetsmiljö.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.