Power and renewables

Schysst elhandel

ISO 50001

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Branschföreningen Energiföretagen Sverige med fokus på elkundens trygghet.

Branschföreningen Energiföretagen har gett DNV i förtroende att ta hand om certifieringen för att säkerställa lagliga och etiskt korrekta rutiner vid försäljning.

Ett certifierat elhandelsföretag ökar transparensen för konsumenten i och med att det tydligt synliggör att säljaktiviteter kontrolleras och uppfyller energiföretagens krav. Kraven omfattar till 17 olika kundlöften som t. ex. beträffar

  • tillämpning av överenskomna allmänna avtalsvillkor
  • särskild hänsyn till utsatta kunder
  • tydlighet i vem som säljer produkten eller tjänsten
  • skriftlig accept vid telefonförsäljning
  • enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • tydlig och rätt information om priser och leverans
  • ångerrätt konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • kundservice och kvalificerad personal
  • kreditvärdighet.

Genom en oberoende tredjepartscertifiering säkerställs det att elhandelsföretaget uppfyller dessa krav.

Hos det certifierade företaget genomför en utsedd certifieringsansvarig varje år en självdeklaration. DNV granskar självdeklarationen och sköter avvikelsehantering samt genomför den årliga externa revisionen.

Läs mer på energiföretagens hemsida.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: