ID-kort

Tillstånd att utfärda identitetskort

I Sverige finns en unik möjlighet för företag och organisationer att utfärda id-kort till sin personal. DNV kan hjälpa dig med det tillstånd du behöver. Korten utfärdas och tillverkas under strikt kontroll, varför banker, post, handel och myndigheter har valt att acceptera dessa kort som legitimationshandlingar vid t.ex. ekonomiska transaktioner. Det SIS-märkta id-kortet är det enda kort som samtidigt kan visa företagstillhörighet och fungera som giltig legitimation.

Banker, företag och organisationer kan utfärda ID-kort
​Företag och organisationer kan utfärda kort till sina fastanställda medarbetare, så att de, förutom att styrka sin identitet, också kan visa att de företräder företaget, kommunen eller organisationen. Behovet ökar i takt med striktare säkerhetskrav för t.ex. servicepersonal eller entreprenörer. 

DNV ger tillstånd att utfärda ID-kort
Regeringen önskade på ett tidigt stadium en organisation för att övervaka hanteringen och utvecklingen av id-kort i Sverige. Sedan 1999 förvaltas denna uppgift av DNV Business Assurance Sweden AB (tidigare Det Norske Veritas Certification AB). Du har därmed möjlighet att förse dina medarbetare med SIS-märkta id-kort, med ditt eget företags logotyp. För det krävs att företaget etablerat i Sverige sedan minst ett år, har minst 5 anställda (gäller ej väktarföretag) och företaget eller dess företrädare inte är registrerade för några oegentligheter. De fullständiga reglerna hittar du i SBC 151-U.

Regler kring ID-kort

Reglerna för utfärdande av SIS-märkta ID-kort i Sverige samlas i den SBC 151-U (Särskilda Bestämmelser för Certifiering, 151-U). Ett liknande dokument finns framtaget för de som tillverkar korten (SBC 151-T).

Reglerna baserar sig på den svenska standarden SS 614314, som tagits fram av en branch sammansatt kommitté inom SIS, Swedish Standard Institute.
SBC 151-U tas fram av DNV, och fastställs av en partssammansatt kommitté, CK. Den består av representanter från Svenskt Näringsliv, Finansinspektionen, polisen, Nationellt Forensiskt Centrum (f.d. Statens Kriminaltekniska Laboratorium), SIS och DNV.

Reglerna syftar till att säkerställa säkerheten i utfärdade ID-kort. Det vill säga att den som ska förlita sig på kortet alltid kan känna sig trygg. För dig som vill förstå bakgrunden till varför säkerheten måste vara så hög, läs mer i Finansinspektionens direktiv kring penningtvätt.


Hur hanterar DNV personuppgiftsinformation kring ID-kortsutfärdandet?

För dig som administrerar ID-kort:

Vad?
Vi registrerar ditt namn, namnteckningsprov, leverans- och fakturadresser, brev och mailkommunikationer samt e-mailkonto och/eller tjänstetelefonnummer.

Varför?
Uppgifterna används för att upprätthålla vår affärsrelation (leveranser och kommunikation) samt av lagstiftade spårbarhetsskäl. Uppgifterna delas enbart mellan DNV och certifierade korttillverkare enligt avtal, dessutom kan uppgifter infordras av rättsmyndigheter i samband med brottsutredning kring brott som kan ge minst två års fängelse. Uppgifterna är inte tillgängliga internt inom vårt bolag, förutom för avtalade ID-kortshandläggare.

Hur länge?
Detta data behåller vi så länge ert ID-kortsavtal är giltigt plus 10 år. Uppgifterna delas med den kortleverantör ni valt under motsvarande tidsrymd. Uppgifterna kan inte raderas, av legala spårbarhetsskäl.


För Kortinnehavare (dina medarbetare som har ID-kort):

Vad?
Vi har inte tillgång till, och registrerar inte enskilda kortinnehavare. Däremot kräver vi att korttillverkare har ett aktuellt register över utfärdade kort.

Hur länge? 
Vi kräver av korttillverkarna att personuppgifterna avseende tillverkade kort, sparas i ett år efter att kortets giltighetstid gått ut.

För övriga frågor hänvisar vi till vår sekretesspolicy.

 

Ansökan om tillstånd

 

Årsrapportering och ändringar