Ansökan om tillstånd

Så ansöker du om tillstånd att utfärda identitetskort

För att företagets medarbetare ska kunna legitimera sig vid uppdrag krävs allt oftare ett godkänt ID-kort, som förutom att det är ett säkert och accepterat bevis på vem du är också visar vilket företag du representerar. Eventuellt chip eller magnetremsa, kan kodas så att du kan säkra tillträde till lokaler och datorer. ID-kort kan utfärdas med en giltighetstid på upp till 5 år. Läs även mer om id-kort för Väktare och Press, nedan.

Ansökningsprocessen


1. Kontakta en tillverkare För att kunna fylla i blanketterna, behöver du också kontakta ett godkänt korttillverkarföretag. Följande är godkända:
  • Thales DIS Sweden AB 08-517 957 00
  • IDEMIA Sweden AB 0152-266 00
2. Läs reglerna i SBC 151-U.
Den beskriver i detalj de regler som gäller för utfärdande av SIS-märkta ID-kort. Det kan ibland verka som tung juridisk text, men det är viktigt att du förstår den, så att du inte gör fel när du ska utfärda kort. Har du frågor så hör gärna av dig.

3. Ladda ned och fyll i blanketterna
Ansökan att utfärda id-kort:
”Totalt antal kort”: De antal ID-kort som samtidigt kommer att vara giltiga. Totalt antal ID-kort kan alltså inte vara fler än antalet anställda.
”Chip”: Avgör du tillsammans med tillverkaren du valt. Vi anmäler ditt behov av utfärdarnummer till SIS, som sedan kontaktar dig för vidare handläggning. Avgift till SIS för utfärdarnummer tillkommer.
“Väktare”: Vill ni utfärda ID-kort med beteckningen Väktare behöver ni vid er ansökan skicka med en kopia på er auktorisation som bevakningsföretag från Länsstyrelsen. Läs även mer nedan.
”Press”: Vill ni utfärda ID-kort med beteckningen Press behöver ni vid er ansökan styrka att ert företag har journalistisk verksamhet. Läs även mer nedan.
 

Namnteckningsprov
”Företagets namn och adress”: Ange adress dit beställda kort ska levereras. Adresserna på ”Ansökan/Förbindelse” och ”Namnteckningsproven” ska vara samma.
”Tillståndsnummer”: Registreras av DNV vid inkommen ansökan.
”Handläggare/Registeransvarig”: Den eller de personer som kommer att sköta de löpande beställningarna av ID-kort, samt ansvara för ert register. Notera att ”Handläggare/Registeransvarig” inte får vara samma person som ”Säkerhetsansvarig”.
”Säkerhetsansvarig”: Behöver inte vara företagets säkerhetschef, utan snarare en person som kan stötta och kontrollera hanteringen av utfärdande av ID-kort. Ansvarar också för den årliga rapporteringen. Har rätt att hantera kortbeställning vid handläggarens kortvariga frånvaro.

4. Skicka in din ansökan
Skicka in en komplett ansökan till:
DNV
PPC
Box 6046
171 06 Solna


Bifoga följande med din ansökan:
• Ifylld blankett ”Ansökan/Förbindelse”
• Ifylld blankett ”Namnteckningsprov”
• Registreringsbevis från Bolagsverket
• I förekommande fall kopia på auktorisation från Länsstyrelsen

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Större företag
För större företag där antal handläggare, postadresser m.m. behöver anpassas till flera driftsplatser, fyll i din grundansökan och kontakta oss på ppc.sweden@dnv.com.

Bevakningsföretag/Väktarföretag
För att företagets medarbetare som arbetar som väktare ska kunna legitimera sig vid uppdrag krävs ett Väktarkort. För att kunna ansöka om tillstånd att utfärda Väktarkort, ska ditt företag vara auktoriserat av Länsstyrelsen som bevakningsföretag. Du kan även utfärda ID-kort till den personal som inte arbetar som väktare, dock utan tilltrycket ”Väktare”. De väktarkort som utfärdas under första året från tillståndsdatumet får en giltighetstid på 1 år. Därefter kan ID-kort utfärdas med en giltighetstid på 3 år. Utöver det som gäller för ”Ansökan om tillstånd” behöver ni vid er ansökan skicka med en kopia på er auktorisation som bevakningsföretag (från Länsstyrelsen).

Mediaföretag
Presskort har i långa tider varit nyckeln för journalister att få tillträde till viktiga och intressanta evenemang och händelser. I takt med ökande säkerhetsrisker, krävs allt oftare särskild ackreditering till exempelvis presskonferenser. Tillståndsgivning för Presskort är följaktligen mycket restriktiv, och godkänns bara för organisationer med tydligt verksam journalistisk personal.

Utöver det som gäller för ”Ansökan om tillstånd” behöver ni vid er ansökan styrka att ert företag har journalistisk verksamhet.
 

Ansökningsblankett

 

Namnteckningsprov

 

Prislista 2024

 

SBC 151-U

 

Årsrapportering 2024

 

Årsrapportering 2023

 

Bolagsverket

 

Länsstyrelsen

 

Utfärdarnummer, SIS

 

De sju stegen (beställning)