Skip to content

Produktcertifiering

Produktcertifiering är grundläggande för att visa att en produkt uppfyller ställda krav.

Ofta krävs ett certifikat eller ett intyg för att få rätten att sätta produkten på marknaden. Tillverkare kan genom att prova och certifiera sina produkter få ett godkännande att leverera till flera länder. 

DNV är anmält organ för ett flertal direktiv och förordningar och kan hjälpa dig med den certifiering som krävs för CE-märkning. Vi kan även certifiera enligt andra produktstandarder och branschkrav.

Har du frågor?

Kontakta oss