EUR-pallar / lastpallar

Certifiering lastpallar

DNV kan licensiera dig som tillverkare eller reparatör av EUR-pallar. Här kan du ladda ned de regler som gäller för licensiering.

Här hittar du även sorteringsregler, förteckningar över licensierade tillverkare/reparatörer och allmän info om EUR-lastpallar.

 

Sorteringsregler

 

Sorteringsregler (Engelsk version)

 

EUR-pall plansch

 

Godkända märkningar vänsterkloss

 

Förteckning - Lastpallar / EUR-pall Reparation

 

Lastpallar Tillverkning