Skip to content

IATF 16949 - Kvalitetsledning för fordonsindustrin

Visa din förmåga att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt uppfylla kundernas krav.

IATF 16949-standarden, som är specifik för fordonsindustrin, innehåller processkrav för kvalitetsledningssystem som driver på ständiga förbättringar, förebyggande av fel och minskning av variation och slöseri i leveranskedjan.

Certifiering enligt IATF 16949 är ofta en förutsättning för avtal och bevisar att ditt företag har granskats och befunnits uppfylla kraven i standarden.

Vad är IATF 16949?

Standarden utvecklades gemensamt av medlemmarna i International Automotive Task Force (IATF) och lades fram för Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för godkännande och publicering.

IATF 16946 bygger på ISO 9001 och nationella kvalitetsstandarder för bilindustrin och kan lätt integreras med andra standarder för ledningssystem. Medan ISO 9001 fokuserar på kundtillfredsställelse, fokuserar IATF 16949 på kundspecifika krav som rör ständiga förbättringar, förebyggande av fel och minskning av variation och slöseri i leveranskedjan. Den möjliggör en kontinuerlig process för att hjälpa till att identifiera, rapportera och förbättra delar av ditt ledningssystem och relevanta affärsprocesser.

Standarden är tillämplig på alla organisationer som tillverkar komponenter, enheter och delar för leverans till fordonsindustrin och omfattar hela leveranskedjan över hela världen.

Fördelar med att bli certifierad

Certifiering är ofta en förutsättning för kontraktet. En leverantör med ett IATF 16949-certifikat utfärdat av DNV registreras automatiskt i den motsvarande globala databasen. Den används uteslutande av tillverkare av originalutrustning (OEM) för att hålla sig uppdaterad om sina leverantörers certifieringsstatus och prestanda.

IATF 16949-certifiering hjälper företag att:

  • Förbättra processer och produktkvalitet.
  • Minska behovet av flera andra och tredjepartsrevisioner.
  • Öka självförtroendet när du lägger anbud på globala inköpskontrakt
  • Garantera trovärdighet när du lägger anbud på upphandlingskontrakt.
  • Minska produktionsvariationer och förbättra tillverkningseffektiviteten, vilket kan ha en positiv inverkan på resultatet.

Komma igång

Innan du ansöker om certifiering måste du införa ett effektivt kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i IATF 16949-standarden. Som ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan kan DNV stödja dig på alla nivåer, från utbildning till verktyg för självbedömning, analys av brister till certifiering.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  IATF 16949

IATF 16949

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.