AS/EN 9100-serien – Kvalitetsledning för flyg- och rymdindustrin

Säkerställ kvalitet i alla delar av din leveranskedja.

Detta är den globalt erkända serien standarder för kvalitetshantering för flyg- och rymdsektorn, som omfattar luftfart, rymd och försvar. Inom dessa branscher är säkerheten av största vikt i hela leveranskedjan. Även de minsta produkt- eller tjänstefel kan få dödliga konsekvenser.

Serien består av tre standarder och har utvecklats av International Aerospace Quality Group (IAQG): AS/EN9100, AS/EN9110 och AS/EN9120. Alla tre standarderna är baserade på standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, men med tillägg av krav för att ta itu med branschspecifika utmaningar.

Vad är AS/EN 9100-serien?

AS/EN 9100 fastställer kvalitetskrav för konstruktion, utveckling, produktion, installation och service. Den innehåller en branschspecifik modell för kvalitetssäkring och bygger på kraven för att skapa en globalt harmoniserad standard som uppfyller flyg- och rymdföretagens krav över hela världen. AS 9100 var den första standarden som var tillgänglig för användning i hela det globala flyg- och rymdbranschen och som innehåller de krav som krävs för att tillgodose behoven inom både civil och militär luftfart och flyg- och rymdbranschen.

AS/EN 9110 innehåller krav för underhåll, reparation och översyn av flygplansdelar. Standarden innehåller kvalitetskrav som är specifika för branschen och uppfyller de utökade lagkrav som reparationsverkstäder inom flygindustrin omfattas av.

AS/EN 9120 definierar kraven för kvalitetssäkring av lagerhållning och distribution av flygplansdelar. Standarden uppfyller de utökade lagstadgade krav som distributörer inom flyg- och rymdindustrin omfattas av. Den gäller för organisationer som anskaffar delar, material och sammansättningar och säljer sådana produkter inom flygindustrin. Detta omfattar även organisationer som upphandlar produkter som delas upp i mindre kvantiteter innan de säljs. AS/EN 9120 är inte avsedd för organisationer som omarbetar eller reparerar produkter. Organisationer som utför arbete som påverkar eller kan påverka produktens egenskaper eller överensstämmelse ska använda AS/EN 9100 eller en annan standard för kvalitetsledningssystem.

Fördelar med att bli certifierad

Tillverkare av originalutrustning (OEM) inom flygindustrin kräver AS/EN 9100-certifiering av sina leverantörer och underleverantörer. Certifiering enligt standarderna i AS/EN 9100-serien visar att ni kan uppfylla viktiga kvalitetskrav och kundernas behov. Drivande för förtroendet för din egen prestation och förtroendet gentemot kunder och andra intressenter. Certifiering främjar således kontinuerliga kvalitets- och säkerhetsförbättringar, minskar och förebygger fel, vilket leder till kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar.

Komma igång

För att bli certifierad och kunna visa att du uppfyller kraven och att du är engagerad i ständiga förbättringar måste du först införa ett effektivt kvalitetsledningssystem. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan. Vi kan hjälpa dig genom hela resan från relevant utbildning relaterad till standarderna i AS/EN 9100-serien till självbedömningar, analys av brister och certifieringstjänster.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  AS/EN 9100

AS/EN 9100

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  IAQG

IAQG

Besök IAQG:s hemsida för mer information.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.