Other sectors

General Data Protection Regulation Services (GDPR)

GDPR

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Visa ert engagemang i skyddandet av personuppgifter.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Den täcker hur organisationer behandlar individers personliga uppgifter. Om er organisation har personliga uppgifter om EU-medborgare är ni skyldiga att följa den nya lagen.

Kravet:

GDPR täcker hur organisationer samlar in, lagrar, och använder ”personligt identifierbar information”. Den syftar till att ge individer större kontroll över hur deras personliga uppgifter samlas in, lagras och används samt av vem. Förordningen kretsar kring medborgarnas samtycke. I sin helhet kräver den att organisationer:

 • Behandlar personliga uppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
 • Samlar in de i ett specifikt, tydligt och legitimt syfte
 • Endast samlar in den information som är nödvändig för detta ändamål
 • Vidtar åtgärder för att garantera att data är korrekta och hålls uppdaterade
 • Lagrar data på identifierbart vis och inte lagrar det längre än vad som är nödvändigt
 • Tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera datasäkerhet 
 • Kan visa upp att grunderna i GDPR uppfylls

Hur kan vi vara till hjälp?

En Gap Analys ger er en bedömning av ert aktuella uppfyllande av GDPR. Efter ett besök på plats hos er får ni en rapport för att hjälpa er att upptäcka och prioritera de områden som behöver åtgärdas

En GAP-analys hjälper organisationer att:

 • Undvika betydande böter för underlåtenhet att uppfylla GDPR
 • Undvika att ryktet skadas betydligt genom underlåtenheten att uppfylla GDPR
 • Minimera kostnaderna och störningarna förenade med uppfyllandet
 • Visa ert engagemang gällande dataskydd för alla era intressenter, förstärka kundernas förtroende för och tillit till er organisation

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: