ISO/IEC 20000-1 - IT förvaltning av tjänster

Utveckla och förbättra processer för utformning, skapande, leverans, stöd och förvaltning av IT-tjänster.

Certifiering av ditt IT-tjänsthanteringssystem visar att du har förmåga att leverera effektiva tjänster som rör konfigurationshantering och ändringshantering samt processer som omfattar incident- och problemhantering.

I en alltmer teknikdriven värld ger förmågan att leverera IT-tjänster internt och externt och att lösa problem företag en konkurrensfördel på nationella och internationella marknader.

ISO 20000-1 ger ett ramverk och ett systematiskt tillvägagångssätt för att planera, implementera, driva, granska, underhålla och förbättra ett system för hantering av IT-tjänster.

Vad är ISO/IEC 20000-1?

ISO/IEC 20000-1 är den mest erkända internationella standarden för IT-hanteringssystem. Den är för närvarande i sin tredje version (2018). ISO/IEC 20000-1 är av sådan art att den kan tillämpas på hela spektrumet av affärssektorer, områden och verksamheter. Den kan begränsas till definierade områden i organisationen eller utvidgas till att omfatta all intern verksamhet och kundernas behov.

  1. Den hjälper organisationer att fastställa policy och mål för tjänstehantering och förstå hur viktiga aspekter kan hanteras, implementera nödvändiga kontroller och sätta upp tydliga mål för att förbättra leveransen av IT-tjänster.
  2. Den gör det möjligt för en organisation att hantera sin skyldighet att följa tillämpliga lagar och krav och andra skyldigheter för intressenter,   och att regelbundet kontrollera om de uppfyller kraven. Detta möjliggör en kontinuerlig förbättring av ledningssystemet för att öka dess prestanda.

ISO 20000-1 är utformad för att vara kompatibel och harmoniserad med andra erkända standarder för ledningssystem, inklusive ISO 9001. Den är därför idealisk för integrering i befintliga ledningssystem och processer.

Fördelar med att bli certifierad

De potentiella fördelarna med ISO 20000-1 är många, men de viktigaste och mest påtagliga är att standarden gör det möjligt för din organisation att:

  • Bygg och använd ett IT-hanteringssystem inom ett väldefinierat och tydligt ramverk som samtidigt är flexibelt och anpassar sig till dina egna affärsbehov och förväntningar.
  • Minska sårbarheten för organisatoriska risker, särskilt cyberhot.
  • Uppfylla avtalskraven.
  • Öka konsumenternas och företagens förtroende för och tillfredsställelse med de IT-tjänster som erbjuds.
  • Säkerställa en smidig och problemfri verksamhet internt och externt.

Komma igång

För att erhålla certifiering måste du implementera ett effektivt system för hantering av IT-tjänster som uppfyller kraven i standarden. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig genom hela resan med relevant utbildning och certifiering.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.