Nytt ISO-krav för att stödja klimatagendan

ISO (The International Standards Organisation) har ändrat sina standarder för certifierbara ledningssystem och kräver att företagen alltid beaktar relevansen av klimatförändringsrisker i sin kontextuella analys.

ISO har publicerat ett tillägg till befintliga och nya standarder för ledningssystem som företag kan certifieras enligt. Ändringen innebär att företag alltid ska beakta relevansen av klimatförändringsrisker i sin analys av organisationens kontext och berörda parters behov. Ändringen följer ISO:s Londondeklaration där ISO åtar sig att bekämpa klimatförändringarna och bidra till klimatagendan.

"Klimatförändringarna är en av de största miljöutmaningarna vi står inför och kräver en omedelbar och kollektiv insats. Vi på DNV ser detta som en möjlighet att lyfta fram klimatförändringarna på företagens agendor och utnyttja befintliga verktyg som ett ledningssystem för att göra positiva bidrag", säger Barbara Frencia, VD för Business Assurance på DNV.

För vissa standarder är klimatförändringsrisker kanske inte det första man tänker på och ISO:s avsikt är inte att tvinga fram en koppling. De nya kraven i kapitel 4 i ISO-standarderna syftar snarare till att säkerställa att varje organisation inkluderar klimatförändringar i den kontextuella analysen av organisationen. Om det anses relevant måste klimatförändringarna beaktas vid utformningen och genomförandet av själva ledningssystemet.

Att förstå organisationens kontext och relevanta intressenters behov och förväntningar är något som certifierade företag redan gör. Detta är därför ingen större förändring eller ny åtgärd. Men från och med nu måste företagen alltid beakta relevansen av klimatförändringsrisker som en del av denna analys.

Växthusgaser, global uppvärmning och klimatförändringar har varit på agendan i mer än 30 år och engagerat regeringar, myndigheter, företag, frivilligorganisationer och samhället i stort.

"Många av våra kunder gör redan stora insatser för att bekämpa klimatförändringarna. För dem som precis har börjat ser vi detta som en möjlighet att utvärdera sina egna klimatrisker och ta ett strukturerat grepp för att bidra", säger Barbara Frencia.