Nixu och Lockheed Martin har tecknat samarbetsavtal för att utveckla Finlands nationella cyberresiliens

Nixu, en DNV-verksamhet och europeisk leverantör av cybersäkerhetstjänster, har tecknat tre samarbetsavtal med Lockheed Martin Corporation för att stärka Finlands nationella cyberresiliens förmåga.

Nixu, en DNV-verksamhet och europeisk leverantör av cybersäkerhetstjänster, har tecknat tre samarbetsavtal med Lockheed Martin Corporation för att stärka Finlands nationella cyberresiliens förmåga. Dessa treåriga projekt, tillsammans med akademiska- och affärspartners, har pågått under en tid och berör cyberresiliens samt underrättelser om hot.

Samarbetsavtalet är en del av det indirekta industriella samarbetet i samband med Finlands anskaffning av F-35-stridsplan. Stridsplanen kommer från den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin. Det totala värdet av samtliga sådana samarbetsprojekt är minst 500 miljoner euro.

”Vi är stolta och hedrade över att få delta i ett indirekt industriellt samarbete med ett brett konsortium och en aktör i världsklass. Tre betydande cybersäkerhetsprojekt som ingår i avtalet med Lockheed Martin kommer att gynna hela samhället på ett konkret sätt. Det allra bästa är att det övergripande temat – cyberresiliens – också är ett strategiskt affärsinitiativ för Nixu”, säger Teemu Salmi, vd för Nixu, ett DNV-företag.

 

Cybersäkerhetslaboratorium med ackrediteringstjänster på en helt ny nivå

Inom ramen för avtalet arbetar Nixu med tre projekt i samarbete med Lockheed Martin och ett lokalt konsortium som inkluderar finska universitet och startup-företag. Projekten sträcker sig över tre år, från 2024 till 2026.

Projekten omfattar utveckling av kompetens och kapacitet inom områden som Security by Design, kontinuerlig efterlevnadshantering och sårbarhetsforskning. I det första, ledande projektet, kommer Nixu att etablera ett toppmodernt cybersäkerhetslaboratorium för att stödja produktutveckling, utvärdera system och enheter samt ackreditera slutprodukter från finska organisationer.

”Laboratoriet kommer att gynna Finlands ekonomi genom att ge organisationer en helt ny möjlighet att stärka sin cybersäkerhet. Tillsammans med vårt dotterbolag Nixu Certification kan laboratoriet utföra ackreditering på en högre nivå än någonsin tidigare i Finland”, säger Kim Westerlund, Head of Cyber Security Solutions på Nixu. ”Labbet kommer att göra det möjligt för företag att säkerställa att produkterna uppfyller cybersäkerhetsstandarder redan under de tidiga stadierna av sin produktutveckling.”

 

AI-baserad detektering av avancerade hot

Det andra projektet handlar om att utveckla ny AI-baserad teknik för detektering av avancerade hot med hjälp av maskininlärning. Fokus ligger på att skapa nya funktioner för att upptäcka avvikelser som indikerar de mest avancerade hoten.

 

Kontextmedveten underrättelse om hot med AI och LLM

Det tredje projektet utvecklar kontextmedveten kunskapsutvinning för underrättelser om cyberhot. Syftet är att koppla underrättelser om cyberhot till kundens affärssammanhang på ett bättre sätt och göra dem enklare att använda. Artificiell intelligens och stora språkmodeller (LLM) kommer att användas för denna kunskapsutvinning.  

Nixu, en DNV-verksamhet, är en pålitlig partner inom cybersäkerhetstjänster, som har format framtiden genom cybersäkerhet i över tre decennier. Vi hjälper våra kunder att cybersäkra affärsverksamheten med hjälp av några av de bästa cybersäkerhetsexperterna i Europa.

DNV är en oberoende leverantör av certifiering, garantier och riskhantering som verkar i fler än 100 länder med syftet att skydda liv, egendom och miljö. Som en pålitlig röst för många av världens mest framgångsrika organisationer hjälper vi till att ta vara på möjligheter och tackla de risker som uppstår i samband med globala transformationer. Vi använder vår breda erfarenhet och djupa expertis för att främja säkerhet och en hållbar prestanda, sätta branschstandarder samt inspirera och uppfinna lösningar.

DNV, Nixu och Applied Risk – en industriell cybersäkerhetsspecialist förvärvad av DNV 2021 – går samman för att skapa en ledande verksamhet inom cybersäkerhetstjänster. Tillsammans kommer vi att kallas DNV Cyber. Ett expertteam på 500 personer kommer att skydda krävande IT- och industriella styrsystemsmiljöer för att cybersäkra verksamheter oavsett bransch.

För mer information, besök www.nixu.com / www.dnv.com