Skip to content

Knowledge for action

Vår utbildningsmetodik

Utbildningen förbereder dig för det arbete som ska utföras. Tänk om du kunde lära dig direkt av andra som står inför samma utmaningar som du? På DNV gör vi lärdomar från våra 70 000 kunder världen över till en del av varje utbildning.

I en kreativ inlärningsmiljö är våra utbildare auditörer som gör bästa praxis och trender från fältet påtagliga och relevanta för ditt sammanhang. Genom att dra nytta av sin egen erfarenhet, branschkunskap och omfattande analyser av alla våra revisionsdata ger vi en unik inblick i de utmaningar och möjligheter till förbättringar som dina branschkollegor upplever. Att veta vad som verkligen händer i företag som ert är vad vi tror bygger kunskap för handling.

Vi utgår från den kunskap och erfarenhet som vi har från dagliga kontakter med tusentals certifierade kunder världen över. Genom att dra nytta av våra revisorers erfarenhet, branschkunskap och omfattande analys av revisionsdata delar vi med oss av de lärdomar som dina branschkollegor har dragit.

Vår utbildningsmetodik är utvecklad för att dela med sig av nödvändig kunskap och erfarenhet från fältet på ett kreativt och dynamiskt sätt. Efter utbildningen vet du mer om vad du ska prioritera för att se över och förbättra ditt företags ledningssystem. Med lärdomar från jämförbara företag i färskt minne kan du fokusera på områden som är av central betydelse för ditt företag och upprätta ett effektivare internrevisionsprogram.

Om du är konsult kan du i större utsträckning stödja företag i deras certifieringsresa. Genom att känna till vanliga fallgropar i branschen, typiska avvikelser och hur man mest effektivt kan minska dem, får du insikt som gör att du kan fatta bra beslut.

Lär dig direkt av dina kollegor

Våra utbildare har omfattande erfarenhet av revision och branschkunskap från många års arbete med företag som ditt företag. Vi kombinerar deras personliga kompetens och erfarenhet från fältet med avancerad analys av miljontals revisionsresultat från 70 000 kunder över hela världen. Detta gör det möjligt för oss att gå bortom teorin och dela med oss av faktiska insikter. De uppgifter som presenteras i varje utbildning ger en unik bild av de utmaningar och förbättringsmöjligheter som dina kollegor lever med.

En kreativ inlärningsupplevelse

Vi tror på en utbildningsmiljö där deltagarna lär sig aktivt snarare än att bara lyssna. Alla våra utbildare är auditörer, men inte alla auditörer är utbildare. Vårt utvalda team av utbildare är specialiserade på pedagogiska metoder och bästa praxis för inlärning. Eftersom vi är medvetna om att varje individ lär sig på olika sätt utvecklar vi en dynamisk och kreativ inlärningsmiljö som passar varje deltagare.

Relevant för ditt företag och din sektor

Ju bättre inlärningsupplevelsen är kopplad till företagets sammanhang, desto bättre lyckas du omvandla kunskap till handling. Du kommer att få en unik inblick genom våra revisorers erfarenheter och analyser av andra företags ledningssystemprestanda. De uppgifter som tillhandahålls har koppling till teorin men är relevanta för ditt sammanhang. Den ger insikt i trender och riktmärken inom din bransch. Du lär dig var dina kollegor vanligtvis ser risker, vilket snabbt kan översättas för att hjälpa ditt företag att hantera samma risker och upptäcka möjligheter.

Uppgifterna tillhandahålls genom DNV:s benchmarkingverktyg Lumina™. Företag som är certifierade av DNV har tillgång till Luminas instrumentpaneler och branschrapporter för ytterligare förståelse. De kan göra omedelbara djupdykningar i data och ytterligare benchmarking av sina egna prestationer. Lumina hjälper dig att omvandla data till insikt och ger dig självförtroende för att fatta rätt beslut.

 

Gå tillbaka till startsidan: Knowledge for action.

Är du osäker på vilken utbildning du behöver?

Kontakta oss