Skip to content

Socialt Ansvar & Hållbarhetsrapportering

Intressentanalys, anti-korruption och rapportering (GRI)

Dagens företag möter ökade krav på att vara ansvarsfulla och arbeta hållbart. Här hittar du kurser om socialt ansvar, ISO 26000, hållbarhetsrapportering (GRI G4), väsentlighetsanalys och att arbeta förebyggande mot korruption.