Skip to content

Knowledge for action

Översikt

Våra utbildningstjänster ger dig insikter som är relevanta för ditt företag i en aktiv inlärningsmiljö. Vi bygger upp användbar kunskap som stöd för dig och ditt företags certifieringsresa och därefter.

Våra utbildningar leds av kursledare som ger praktiska övningar blandat med teori. Vi ger dig möjlighet att lära dig av andra som har samma utmaningar som du. Under varje utbildning delar vi med oss av insikter om ledningssystemets prestanda från våra 70.000 kunder världen över. Analyserat och presenterat i vårt benchmarkingverktyg Lumina ger det en unik inblick i de risker som andra upplever. Att veta vad som verkligen händer i företag som ditt är vår styrka och vi delar med oss av detta under våra utbildningar.

Efter varje utbildning kan du fortsätta att lära dig och omsätta dina kunskaper i praktiken med hjälp av vår online-självutvärderingsverktyg. Gör professionella självbedömningar på standarder för specifika ledningssystem. Tillgången är gratis för alla våra utbildningsdeltagare.

Vi erbjuder både klassrumsutbildning och distansutbildning. Vårt kursutbud sträcker sig från ledningssystem och produktsäkerhet till hållbarhet, försörjningskedja och företagsansvar och kan tillämpas på företag i alla branscher. Vi erbjuder också tekniska och branschspecifika kurser, från hälso- och sjukvård och livsmedelssäkerhet till luftfart, flyg- och rymdindustri, försvar, fordonsindustri och funktionssäkerhet.

Ramanie Chandraratne, DNV GL - Business Assurance Global Training manager

Kunder runt om i världen drar nytta av våra utbildningstjänster eftersom vi fokuserar på att förbättra din verksamhet. Våra utbildningspaket utformas och levereras på det språk du föredrar, baserat på vår djupa branschkunskap, erfarenhet av revisorer och omfattande analys av revisionsdata.

  • Ramanie Chandraratne,
  • Global Training Manager,
  • DNV

Är du osäker på vilken utbildning du behöver?

Kontakta oss