Skip to content

Arbetsmiljö och hälsa

Skapa säkra arbetsplatser och förhindra skador och ohälsa med hjälp av ISO 45001

Kompetent och erfaren kursledare.

  • Göran Låås
  • ,
  • SAAB AB, om Grundkursen ISO 45001:2018