DNV.se

Arbetsmiljö och hälsa

Skapa säkra arbetsplatser och förhindra skador och ohälsa med hjälp av ISO 45001

Grundkurs_45001 2019

Kontakta oss

Intresserad av företagsintern utbildning?

Offertförfrågan

Fråga om våra öppna kurser?

Kontakta oss
Kompetent och erfaren kursledare.
Göran Låås,
  • SAAB AB, om Grundkursen ISO 45001:2018