Skip to content

Att säkerställa undervisningskvalitet

Hur DNV väljer ut och kvalificerar sina kursledare

Att kvalitetssäkra en kursledare

För att kunna garantera en genomgående hög kvalitet på DNVs utbildningar ställer vi höga krav på våra kursledare.

Kraven kan delas in i Grundförutsättningar, Förankring i DNV och Kvalificering.

Grundförutsättningar

Grundförutsättningar säkerställer att vi hittar rätt person för uppdraget.

Förankring i DNV och DNV Utbildning

Förankring i DNV säkerställer att våra kursledare delar vår ambition om ett smartare, säkrare och grönare samhälle och förmedlar detta i utbildningen.

Kvalificering och ständig förbättring

Kvalificering säkerställer att våra kursledare har rätt och relevant kunskap om det ämnet de undervisar samt att de håller sig uppdaterade om förändringar och utvecklingar.

DNVs Training Philosophy

Vad fokuserar våra kursledare på när de undervisar?

  • Att förmedla mer än bara paragrafer: inspirera till nya sätt att tänka kring ständig förbättring, risker, möjligheter och hållbarhet.
  • Att lära ut kunskap genom att koppla teori till verklighet under gruppövningar, work-shops, fallstudier och diskussioner.
  • Fokus på kundernas och deltagarnas behov.
  • Att utmana deltagarna att tänka i nya banor.
  • Att dela med sig av sina erfarenheter från arbetslivet.
  • Att förmedla kunskap som ger påtagliga resultat i verksamheten.