Hållbarhet och de globala målen

Dagens företag möter ökade krav på att vara ansvarsfulla och arbeta hållbart. De globala målen beskriver tydligt vad som förväntas av industrin, företagen och organisationer. Har ni kunskapen som behövs för att kunna arbeta strategiskt med hållbarhet?

Dagens företag möter ökade krav på att vara ansvarsfulla och arbeta hållbart. De globala målen beskirver tydligt vad som förväntas av industrin, företagen och organisationer. Att arbeta för att uppnå dessa mål innebär åtaganden, men också möjligheter – har ni kunskapen som behövs för att kunna arbeta strategiskt med hållbarhet?