DNV.se

Varför varje företag bör överväga ISO-certifiering

Fördelarna med certifiering kan kategoriseras under operativa resultat, finansiella resultat, fördelar för kunder och fördelar relaterade till personal.

1. Operativa resultat

Förbättrat leverantörsförhållande och ökad lageromsättning är bra exempel på operativa resultat. Att arbeta med kraven i en standard innebär att du driver ett mer strömlinjeformat och effektivt företag

2. Finansiella resultat

Dessa inkluderar ökad försäljning och marknadsandel och minskad kostnad och slöseri. Certifiering öppnar dörren till nya kunder och marknader.  

3. Fördelar för kunder

Dessa inkluderar förbättrad kundservice, vilket leder till ökad kundnöjdhet. Certifiering ger potentiella kunder försäkran om att du ska tillhandahålla en kvalitetsprodukt eller tjänst.

4. Fördelar för personal

Förbättrad hälsa och säkerhet kan öka moralen och närvaro, vilket leder till minskad personalfrånvaro. Ditt företag kan bli en attraktiv arbetsplats.

Certification benefits