Varför varje företag bör överväga ISO-certifiering

10 steg mot certifiering

10 steg som hjälper dig på vägen mot certifiering

1. Skaffa standarden  

Bekanta dig med kraven.

2. Läs igenom litteratur och undersök digitale källor

Läs igenom offentligt tillgänglig information för att få stöd.

3. Sätt ihop ett team och definiera er strategi och mål

Involvera ledningen som fastställer verksamhetsstrategin.

4. Fastställ ert utbildningsbehov 

Säkerställ att ert team har nödvändiga kompetenser och färdigheter.

5. Funderat på att ta in en konsult

Oberoende konsulter kan ge er råd och vägledning.

6. Utveckla dokumentation för ledningssystemet

Dokumentationen för ert ledningssystem ska beskriva organisationens policies och verksamhet.

7. Utveckla processer och procedurer

Procedurer beskriver er organisations processer och hur man på bästa sätt uppnår framgång med dessa.

8. Implementera ert ledningssystem

Arbeta enligt de framtagna procedurerna för att kunna dokumentera och påvisa ledningssystemets lämplighet, tillräcklighet och effektivitet. 

9. Överväg en förrevision

En förrevision eller GAP-analys tillsammans med ditt avsedda certifieringsorgan hjälper dig att identifiera eventuella luckor.

10. Välj ett certifieringsorgan

Det rätta certifieringsorganet kommer att hjälpa er att få ut maximalt värde ur certifieringsprocessen.

  Redo för certifiering?

Redo för certifiering?

Klicka här för en snabb offertförfrågan

  Vill du lära dig mer?

Vill du lära dig mer?

Ladda ner infografik för mer information

 

Gap-analys

Stäm av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med de nya standarderna

 

Vill du lära dig mer?

Ladda ner textversionen