DNV.se

ISO 9001 Checklista

Denna checklista kommer att bedöma din beredskap för ISO 9001:2015

Denna checklista tar upp några av de viktiga ISO 9001: 2015 krav. Den innehåller inte alla krav och detaljer i standarden. Ladda ner, fyll i svaren genom att kryssa i rutorna och få en överblick över hur ni ligger till i förhållande till de nya kraven.

(optional)