Skip to content

Kom igång!

Med publiceringen av en uppdaterad standard börjar en övergångsperiod under vilken organisationer kan gå över till att certifieras enligt standardens nya version. Övergången kan genomföras vid varje tidspunkt inom denna period. Vi rekommenderar att förbereda övergången tidigast mögligt.

Hur kommer man igång?

Börja med att identifiera vilka förändringarna faktiskt är. Ni hittar våra vägledningsdokument för respektive standard längre ner på sidan. Gör även en tidplan. 

Gör en gap-analys

En god idé är att göra en gap-analys. Den ger er ett bra avstamp för ert övergångsarbete. DNV kan genomföra en gap-analys på plats hos er. Under en dag kommer en av våra revisorer till er - vår rapport ger er ett underlag att utgå i från i ert övergångsarbete.
Läs mer om gap-analysen och boka här.

Se över era utbildningsbehov

När gapen är identifierade rekommenderar vi att ni ser över ert utbildningsbehov för att möta dom nya kraven. Troligen behöver någon eller några personer hos er mer djupgående kunskap. Vi har såväl grundkurser som kurser som fokuserar på förändringarna och nyheterna samt kurser för era internrevisorer. Är ni är en större grupp som behöver ny kunskap; t ex internrevisorer, rekommenderar vi att ni bokar en företagsintern utbildning. Här hittar du utbildningarna.

Följ upp implementeringen

Utför en internrevision enligt den nya standarden och stäng eventuella avvikelser. Planera även in ledningens genomgång så att den omfattar kraven i den nya standarden.  

Genomför övergångsrevisionen

För att genomföra certifieringsrevisionen i tid är det viktigt att du planerar övergången i nära samarbete med oss. Med Next Generation Risk Based Certification© får du dessutom ut mer av ditt certifikat! Det är en bra idé att göra övergångsrevisionen i god tid för att även hinna stänga avvikelserna så att certifikatet kan fortsätta gälla.

Passa på att boka in övergångsrevisionen i samband med en ordinarie revision – planera tillsammans med oss och er revisor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss