DNV.se

ISO 14001 Checklista

Denna checklista kommer att bedöma din beredskap för ISO 14001:2015

Denna checklista tar upp några av de viktiga ISO 14001: 2015 krav. Den innehåller inte alla krav och detaljer i standarden. Ladda ner, fyll i svaren genom att kryssa i rutorna och få en överblick över hur ni ligger till i förhållande till de nya kraven.

(optional)