DNVGL.se

ISO 27001 - lever ert ledningssystem upp till kraven?

Det finns 10 grundläggande områden som är nödvändiga byggstenar i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Genom att svara på dessa frågor får du en snabb utvärdering av om ert ledningssystem lever upp till kraven.

(optional)