Fundamentals in Food Safety Management Systems (FSMS) - Series I (eLearning)

A modular e-learning course of four hours in total covering the basics of food management safety systems.

Explores fundamentals such as good hygiene, good agricultural and good manufacturing practices, generally referred to as prerequisite programs, and also hazard analysis and critical control points.

This interactive eLearning training course consists of 4 modules, each of between 30 minutes and 60 minutes in length.

The course comprises practical examples and opportunities to try out new knowledge in an interactive manner. Each module closes with a summary and quiz. A score of 75% in each quiz is needed to progress to the next module.

Additional benefits include:

 • Access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide;
 • Free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learnings as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Objective

Course users who successfully complete all modules will gain an understanding of the fundamentals in food safety management systems with focus on:

 • Important definitions;
 • PRPs (Prerequisite Programs);
 • Hazard analysis and critical control points (HACCP).

Audience

This course is suitable for:

 • Food safety professionals, sustainability managers, executives & professionals who have an interest in food safety management systems;
 • Trainers and consultants who are searching for knowledge of ISO 22000:2018 standard.

Explores fundamentals such as good hygiene, good agricultural and good manufacturing practices, generally referred to as prerequisite programs, and also hazard analysis and critical control points.

This interactive eLearning training course consists of 4 modules, each of between 30 minutes and 60 minutes in length.

The course comprises practical examples and opportunities to try out new knowledge in an interactive manner. Each module closes with a summary and quiz. A score of 75% in each quiz is needed to progress to the next module.

Additional benefits include:

 • Access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide;
 • Free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learnings as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Objective

Course users who successfully complete all modules will gain an understanding of the fundamentals in food safety management systems with focus on:

 • Important definitions;
 • PRPs (Prerequisite Programs);
 • Hazard analysis and critical control points (HACCP).

Audience

This course is suitable for:

 • Food safety professionals, sustainability managers, executives & professionals who have an interest in food safety management systems;
 • Trainers and consultants who are searching for knowledge of ISO 22000:2018 standard.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.