Risk Based Approach (eLearning)

A two-hour course leading to a better understanding on the concept of risk management.

This very brief course is intended to give a better understanding of risk management.

The purpose of risk management is not to eliminate risk, but to understand it so that organizations can take advantage of the upside and minimize the downside. This requires clarity on what risks they are prepared to take, how much, and ensuring processes are in place to manage them.

ISO 31000 is the international standard that provides a comprehensive guide to comprehensive risk analysis and assessment with the aim of helping organizations structure an effective risk management system.

Objective

After completing the course, it is expected that participants will understand:

  • The basics of risk management;
  • How to perform qualitative risk assessments in own organization;
  • How to perform, implement and improve risk management in own organization.

Audience

This course is suitable for anyone working on, on preparing for, transition to High Level Structure-based standards in the area of risk management.

This very brief course is intended to give a better understanding of risk management.

The purpose of risk management is not to eliminate risk, but to understand it so that organizations can take advantage of the upside and minimize the downside. This requires clarity on what risks they are prepared to take, how much, and ensuring processes are in place to manage them.

ISO 31000 is the international standard that provides a comprehensive guide to comprehensive risk analysis and assessment with the aim of helping organizations structure an effective risk management system.

Objective

After completing the course, it is expected that participants will understand:

  • The basics of risk management;
  • How to perform qualitative risk assessments in own organization;
  • How to perform, implement and improve risk management in own organization.

Audience

This course is suitable for anyone working on, on preparing for, transition to High Level Structure-based standards in the area of risk management.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.