MDR Training Course (eLearning)

A one-day e-Learning course covering the differences between Medical Device Regulation EU 2017/745 compared to the Medical Device Directive.

A foundation course designed to walk the participants through the key elements and main changes in the Medical Device Regulation EU 2017/745 compared to the Medical Device Directive.

Additional Course benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants will also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as to measure company performance against specific management system standards.

Objective

On successful completion of this course attendees will be able to:

Understand the intent of the MDR and its requirements;

Identify the key changes compared to the MDD;

Define the scope of the regulation and its impact;

The interpretation of the new requirements.

Prerequisites

Participants must have complete knowledge of the MDD (Medical Device Directive; the relevant harmonized standards and common specifications; and the MEDDEVs – the guidance documents written by the Competent Authorities.

Audience

This course is intended for auditors, consultants, healthcare professionals, people responsible for regulatory compliance, quality management, clinical evaluation or risk management related to medical devices needing to work to the EU MDR.

A foundation course designed to walk the participants through the key elements and main changes in the Medical Device Regulation EU 2017/745 compared to the Medical Device Directive.

Additional Course benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants will also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as to measure company performance against specific management system standards.

Objective

On successful completion of this course attendees will be able to:

Understand the intent of the MDR and its requirements;

Identify the key changes compared to the MDD;

Define the scope of the regulation and its impact;

The interpretation of the new requirements.

Prerequisites

Participants must have complete knowledge of the MDD (Medical Device Directive; the relevant harmonized standards and common specifications; and the MEDDEVs – the guidance documents written by the Competent Authorities.

Audience

This course is intended for auditors, consultants, healthcare professionals, people responsible for regulatory compliance, quality management, clinical evaluation or risk management related to medical devices needing to work to the EU MDR.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.