ISO/IEC 42001:2023 Artificial Intelligence Management System Foundation Course (eLearning)

A half day self-paced online course designed as an introduction to the basic purpose and structure of the ISO/IEC 42001:2023 Information technology - Artificial intelligence Management system standard.

With the increase in demand for application of Artificial Intelligence (AI) across industry sectors, the ISO/IEC 42001 standard specifies requirements and provides guidance on establishing, implementing, maintaining, and continually improving an AI management system.

This self-paced learning course is designed to enable participants to gain basic knowledge of the requirements of ISO/IEC 42001:2023 standard and provide the foundation knowledge required to implement the standard at any organization working with AI.

As well as gaining an understanding of ISO/IEC 42001:2023, participants will benefit from free access to DNV’s online self-assessment tool for implementing and practicing learnings and measuring company performance against this specific management system standard.

Additional benefit:

All participants who register for this training will get free access to the self-paced learning on ISO Main Features of Management System Standards before attending the AIMS self-paced course. It is an optional training but highly recommended.

Objective

This course is the ideal starting point for learning the basics of AI management systems.

Upon successful completion participants will have a good understanding of:

 • What is an AI Management System (AIMS).
 • What are the specific AIMS requirements as compared to that of other management system requirements such as ISO9001/ISO27001.
 • What should be assured when working with AI.
 • Why AI systems should be trustworthy, transparent and accountable.
 • Why it is important to identify and mitigate risks related to AI implementation.
 • What actions should be taken to maintain regulatory compliance.
 • What are the benefits of adopting the standard.

Audience

This self-paced learning course is targeted at any professional interested or responsible in implementing AI safely, such as:

 • Legal managers
 • Privacy managers
 • Operations managers
 • Marketing mangers
 • R&D managers
 • Sales managers
 • HR managers
 • IT managers
 • Risk managers
 • Trainers and consultants

With the increase in demand for application of Artificial Intelligence (AI) across industry sectors, the ISO/IEC 42001 standard specifies requirements and provides guidance on establishing, implementing, maintaining, and continually improving an AI management system.

This self-paced learning course is designed to enable participants to gain basic knowledge of the requirements of ISO/IEC 42001:2023 standard and provide the foundation knowledge required to implement the standard at any organization working with AI.

As well as gaining an understanding of ISO/IEC 42001:2023, participants will benefit from free access to DNV’s online self-assessment tool for implementing and practicing learnings and measuring company performance against this specific management system standard.

Additional benefit:

All participants who register for this training will get free access to the self-paced learning on ISO Main Features of Management System Standards before attending the AIMS self-paced course. It is an optional training but highly recommended.

Objective

This course is the ideal starting point for learning the basics of AI management systems.

Upon successful completion participants will have a good understanding of:

 • What is an AI Management System (AIMS).
 • What are the specific AIMS requirements as compared to that of other management system requirements such as ISO9001/ISO27001.
 • What should be assured when working with AI.
 • Why AI systems should be trustworthy, transparent and accountable.
 • Why it is important to identify and mitigate risks related to AI implementation.
 • What actions should be taken to maintain regulatory compliance.
 • What are the benefits of adopting the standard.

Audience

This self-paced learning course is targeted at any professional interested or responsible in implementing AI safely, such as:

 • Legal managers
 • Privacy managers
 • Operations managers
 • Marketing mangers
 • R&D managers
 • Sales managers
 • HR managers
 • IT managers
 • Risk managers
 • Trainers and consultants

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.