FSSC 22000 version 6 Implementor Training Course (eLearning)

A half-day online course for those actively involved in food safety management systems leading to an understanding of the requirements of the updated FSSC 22000 version 6.

This course is designed as a walk through on the requirements of FSSC 22000 6 and common ISO high-level structure applied in the ISO 22000 standard. It will cover how to provide safe foods and relevant products and services that meet applicable statutory, regulatory and customer requirements in a consistent manner. It also examines risks and opportunities and how to demonstrate conformity to specified food safety management system requirements.

Objective

At the end of the course, it is expected that participants will be able to understand:

 • The requirements of FSSC 22000 version 6
 • The usage of the requirements specified in the FSSC 22000 Food Safety Management Systems (FSMS)
 • ISO high-level structure applied in the ISO 22000 standard
 • The use of PDCA cycle

Audience

This course is aimed at anyone who is engaged in designing, managing and or implementing a food safety management system and in particular:

 • Food safety officers
 • Food safety team leaders
 • Consultants
 • Food safety implementation teams
 • Quality managers
 • Business executives with a desire to learn about the food safety management system

This course is designed as a walk through on the requirements of FSSC 22000 6 and common ISO high-level structure applied in the ISO 22000 standard. It will cover how to provide safe foods and relevant products and services that meet applicable statutory, regulatory and customer requirements in a consistent manner. It also examines risks and opportunities and how to demonstrate conformity to specified food safety management system requirements.

Objective

At the end of the course, it is expected that participants will be able to understand:

 • The requirements of FSSC 22000 version 6
 • The usage of the requirements specified in the FSSC 22000 Food Safety Management Systems (FSMS)
 • ISO high-level structure applied in the ISO 22000 standard
 • The use of PDCA cycle

Audience

This course is aimed at anyone who is engaged in designing, managing and or implementing a food safety management system and in particular:

 • Food safety officers
 • Food safety team leaders
 • Consultants
 • Food safety implementation teams
 • Quality managers
 • Business executives with a desire to learn about the food safety management system

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.