Skip to content

Operation Clean Sweep (OCS) – system för hantering av förluster från plastpellets

Implementera åtgärder för att förebygga förluster av plastpellets i hela leveranskedjan.

När plastpellets, -flingor och -pulver hamnar i olämpliga miljöer som floder och hav är de svåra att återvinna. Det är därför viktigt att förhindra förlust av plastpellets och bevara råmaterial som annars skulle gå till spillo under produktion, omvandling, transport, återvinning och bortskaffande. För att effektivt ta itu med ökningen av mikroplastavfall i miljön är det viktigt att intensifiera de förebyggande insatserna.

Vad är Operation Clean Sweep (OSC)-standarden?

Förlusten av plastpellets är den näst största källan till primär mikroplast i miljön. Operation Clean Sweep är plastindustrins svar på allmänhetens oro över plastföroreningar i marina miljöer.

Certifiering enligt Operation Clean Sweep (OSC)-standarden är ett frivilligt initiativ för att uppmuntra och harmonisera åtgärder för att förebygga förluster av plastpellets inom plastindustrin. Systemet har utvecklats av European Plastics Converters (EuPC) och PlasticsEurope, som är en sammanslutning av plasttillverkare i Europa.

Oavsiktlig förlust av plastpellets, flingor och pulver kan inträffa i alla steg längs en värdekedja, vilket är anledningen till att OSC-standarden fastställer krav på ledningssystem som täcker alla steg.

Standarden är tillämplig på alla anläggningar som hanterar pellets. Detta inkluderar tillverkning, kompoundering, master batching och konvertering av plast samt transport och logistik. Utöver OCS-standardens grundläggande krav kommer varje steg i värdekedjan att ha ytterligare en specifik kravmodul.

Fördelar med att bli certifierad

OCS-certifieringssystemet definierar bästa praxis för att förhindra förlust av plastpellets. Med denna standard har plastindustrin arbetat med beslutsfattare inom och utanför EU för att harmonisera kraven och skapa verifierbara åtaganden. Det slutliga målet är att säkerställa noll förlust av plastpellets.

Certifieringskraven för OCS Europe består av kärnkrav och specifika krav. Kärnkraven är förfaranden, bedömningssteg, ledningssystem, utbildningskrav och relaterade nyckeltal (KPI) som är gemensamma för alla delar av värdekedjan. Specifika krav är relaterade till varje del av värdekedjan (t.ex. plasttillverkningsprocess, master-batching, blandnings- och konverteringsprocesser) med sektoråtgärder, KPI:er och potentiella mål.

Certifieringsförmåner inkluderar:

  • Visa engagemang för en god miljö, för de anställdas säkerhet och för verksamhetens kontinuitet.
  • Mer material blir kvar som en värdefull produkt istället för att bli avfall, vilket förbättrar processeffektiviteten.
  • Företagen förbättrar sin miljöpåverkan och plasten hålls borta från miljön, inklusive vattenvägar och hav.
  • Förbättra företagets miljöimage, vilket blir allt viktigare för att attrahera investerare och kvalificerade medarbetare.
  • Marknadens erkännande som en hållbar ledande aktör inom plastindustrin.

Komma igång

Kontakta oss om du vill veta mer om dessa standarder och certifieringssystem och hur vi kan hjälpa dig på vägen mot en certifiering.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.