ISO 9001 - Kvalitetsledning

Förbättra kvaliteten på dina produkter och tjänster och uppfyll alltid kundernas förväntningar.

Certifiering av ditt kvalitetsledningssystem visar att du är engagerad i konsekvens, kontinuerlig förbättring och kundnöjdhet. Detta är påtagliga affärsfördelar som spelar en viktig roll för att bygga motståndskraft och hållbara affärsresultat.

ISO 9001-standarden innehåller specifika krav på ett kvalitetsledningssystem som förbättrar din förmåga att konsekvent leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav samt lagstadgade och föreskrivna krav.

Vad är ISO 9001?

Standarden är tillämplig på alla typer av företag inom alla branscher och bygger på ett antal principer för kvalitetsledning, bland annat ett starkt kundfokus, motivation och delaktighet från högsta ledningen, processmetodik och ständiga förbättringar.

  • ISO 9001 fastställer kriterierna för ett kvalitetsledningssystem som fokuserar på effektiviteten i kvalitetsprocesserna, vilket hjälper dig att arbeta effektivare och minska antalet produktfel.
  • Den främjar antagandet av en riskbaserad processstrategi, med betoning på krav, mervärde, processprestanda och effektivitet samt kontinuerlig förbättring genom objektiva mätningar.
  • Den senaste versionen bygger på ISO:s High Level Structure (HLS), den uppsättning av 10 klausuler som alla ISO-standarder bygger på. Genom att säkerställa att alla standarder för ledningssystem har samma utseende och känsla möjliggörs en större integration med olika systemdiscipliner, t.ex. miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, informationssäkerhet och andra.

Fördelar med att bli certifierad

Det är viktigt att kontrollera att systemet fungerar. Certifiering enligt ISO 9001 av en oberoende tredje part verifierar hur ert ledningssystem fungerar och visar att ni arbetar för att tillämpa effektiva principer för kvalitetsledning inom organisationen.

Som ett resultat av detta:

  • Skapa förtroende för ledningssystemets resultat internt och externt genom att tillämpa effektiva kvalitetsledningsprinciper inom organisationen.
  • Implementera ett strukturerat tillvägagångssätt för att kontinuerligt förbättra processerna och veta var man ska fokusera sina ansträngningar.
  • Öka kundernas förtroende och tillfredsställelse, vilket i sin tur kan leda till ökad affärsverksamhet.
  • Få en betydande konkurrensfördel genom att uppfylla alla krav från kunder, leverantörer och underleverantörer på certifiering av ledningssystem för att kunna göra affärer med dem.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först införa ett effektivt kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden. DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig genom hela resan, från relevant ISO 9001-utbildning till självbedömningar, gapanalyser och certifieringstjänster.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  ISO 9001

ISO 9001

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  Kvalitetsledning på ISO:s hemsida

Kvalitetsledning på ISO:s hemsida

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.