DNVGL.se

ISO 9001 – Certifiering av ledningssystem

ISO 9001 Quality_1134x350

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 visar att ni tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar.

En certifiering av ert ledningssystem visar att ni lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och kundnöjdhet. Det ger klara fördelar som får effekt på er långsiktigt hållbara verksamhet. ISO 9001-standarden anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till er förmåga att leverera produkter och tjänster som klarar kundernas krav. 

Genom att certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan som DNV kan era kunder tryggt förlita sig på att ni har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra era åtaganden. 

Vad är ISO 9001?

  • ISO 9001 ger stöd för ert kvalitetsarbete och att era processer är effektiva samt ger önskade resultat.
  • Standarden lägger fokus på ständig förbättring och kundtillfredsställelse.
  • Tidigare utgåvor av standarden har till stor del varit anpassad till tillverkande industrier, men har genom åren utvecklats till ett verktyg som passar alla verksamheter i alla storlekar, oavsett om de tillhandahåller produkter eller tjänster.
  • Den senaste versionen av standarden har ett riskbaserat angreppssätt med fokus på vikten av ledarskap.

Få ut mer av er certifiering

Risk Based Certification är DNVs unika angreppssätt till certifiering av ledningssystem. Denna riskbaserade approach ger er mer än ett certifikat – våra revisorer utvärderar även hur väl ert ledningssystem hanterar risker, identifierar styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter.

Hur går jag vidare?

För en tredjeparts certifiering behöver ni implementera ett kvalitetsledningssystem i överensstämmelse med kraven i ISO 9001-standarden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad en certifiering innebär för er. 

Hur kan man förbereda sig?

Genom kunskap, se Grundkurs ISO 9001:2015.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: