ISO 50001 - Energiförvaltning

Hantera energi för att visa på effektiv användning och minska kostnaderna.

Certifiering enligt ISO 50001-standarden garanterar att din organisation har ett sunt energihanteringssystem som minskar energiförbrukningen och miljöpåverkan och ökar lönsamheten.

Den specificerar krav på förvaltningsmetoder som är viktiga för att uppnå förbättrad energiprestanda. Visar kunder, anställda och intressenter att effektiv energianvändning prioriteras i din organisation och att energi hanteras systematiskt. Gör det möjligt att på marknaden kommunicera på ett trovärdigt sätt om arbetet med energiprestanda.

Vad är ISO 50001?

ISO 50001 är en frivillig internationell standard. Den gäller för organisationer av alla storlekar och innehåller krav för att fastställa, hantera och förbättra deras energiförbrukning och energieffektivitet.

ISO 50001 är utformad för att vara kompatibel och harmoniserad med andra systemstandarder, t.ex. ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 9001 för kvalitetsledningssystem. Den är därför idealisk för integrering i befintliga ledningssystem och processer, t.ex. för miljö, hälsa och säkerhet.

  • ISO 50001 hjälper anläggningar att utvärdera och prioritera implementeringen av ny energieffektiv teknik och förbättra energieffektivitet, energianvändning och energiförbrukning. Det skapar också öppenhet och underlättar kommunikationen om hanteringen av energiresurser.
  • Den främjar bästa praxis och beteenden för energihantering och tillhandahåller en ram för att främja energieffektivitet i hela leveranskedjan och underlättar förbättringar av energihanteringen för projekt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Fördelar med att bli certifierad

Att certifiera ditt energihanteringssystem enligt ISO 50001-standarden kan gynna din organisation på många sätt. Ett certifierat ledningssystem bekräftar att ni arbetar strukturerat och strategiskt för att minska organisationens miljöpåverkan och att ni har åtagit er att ytterligare förbättra miljöhanteringen.

Certifiering enligt standarden kan bidra till:

  • Förbättring av energiprestanda, inklusive energieffektivitet, användning och energiförbrukning.
  • Minska miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser, utan att påverka verksamheten och samtidigt öka lönsamheten.
  • Kontinuerlig förbättring av systemen för energihantering
  • Säkerställa mätning, dokumentation, rapportering och benchmarking av energiförbrukningen.
  • Trovärdig marknadskommunikation om insatser för energiprestanda

Komma igång

DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan tillhandahålla relevant utbildning och certifieringstjänster för ditt energiledningssystem lokalt eller globalt. Som för alla standarder för ledningssystem beror ett framgångsrikt genomförande på engagemang från alla nivåer och funktioner i organisationen.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  ISO 50001

ISO 50001

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.