Vill du bli en del av DNV-familjen? Vi söker Informationssäkerhetsrevisor!

Som ett led I vår fortsatta expansion, söker vi nu medarbetare inom Informationssäkerhet ISO 27001, gärna i kombination med ISO 22301 - Business continuity och ISO 20000 - Service Management samt ISO 9001 and ISO 14001.

Vilka är dina uppgifter?

Som Informationssäkerhetsrevisor kommer du att utföra revisioner för DNV:s räkning inom ett brett spektrum av branscher och du kommer att vara ansvarig för dokumentation och rapportskrivning. Du kommer att ha nära kontakt med kunder på alla ledningsnivåer, fastställa revisionsplaner och se till att tillämpliga bestämmelser och tidsramar följs. Dessutom ansvarar du för uppföljning av kundernas avvikelser och att hantering sker enlig gällande bestämmelser, planerar och leder utbildningar och stöder säljteamet med dina direkta kontakter med kunderna.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder dig ett självständigt, varierat arbete med stort ansvar i en internationell miljö och omfattande möjligheter till professionell och personlig utveckling.

  • Friheten att planera dina egna examina
  • Upprätthållande av din kompetens och dina kvalifikationer
  • DNV:s utbildnings- och kvalificeringsprogram
  • Utveckling av en diversifierad (internationell) kundbas
  • Möjligheter att arbeta med intressanta och utmanande projekt
  • Tillgång till ett omfattande kompetensnätverk
  • Du kommer att ingå i ett team av erfarna yrkesmän.
  • Konkurrenskraftigt löne- och förmånspaket
  • En aktiv personalförening med roliga aktiviteter
  • Du kommer att vara en del av en sammansvetsad organisation!

Om dig

Är du en erfaren Informationssäkerhetsrevisor? Ansök omedelbart genom att fylla i det korta formuläret! Du behöver inte skriva ett personligt brev eller skicka ett CV!

Recruitment Button 280x60

Har du några frågor?

För ytterligare information vänligen kontakta: Patrik Flink, Operations Manager, Sweden at +46 708 301 683 eller patrik.flink@dnv.com.