Lumina™-uppgradering hjälper företag att säkerställa efterlevnad

Nya funktioner med insikter om de vanligaste grundorsakerna och korrigerande åtgärder för avvikelser hjälper till att förbättra ledningssystemet på ett effektivt sätt.

För många företag är certifiering bara en biljett till handeln, men de kanske missar något. Företag som går längre än att uppfylla kraven och utvecklar högpresterande ledningssystem förbättrar också hur de hanterar risker och viktiga processer som bidrar till företagets framgång. Om certifieringen genomförs på ett bra sätt kan den både skapa förtroende hos intressenterna och underlätta det kontinuerliga förbättringsarbetet före, under och efter själva revisionen.

"Även om certifieringsrevisionen bara äger rum en gång per år, ger den viktiga insikter för att upprätthålla och förbättra ledningssystemet under de övriga dagarna. För att stödja företagens kontinuerliga förbättringsarbete har vi utvecklat en rad digitala verktyg som kunderna kan använda för att dra nytta av vår dataanalys och expertis inom ledningssystem", säger Stefano Crea, Global Market & Industries Director på DNV.

Lumina™ är ett sådant digitalt verktyg som utvecklats av DNV för att hjälpa företag att få ut mer värde av certifieringsprocessen. Det bygger på analys av revisionsdata från DNV:s 70 000 kunder över hela världen, kompletterat med revisionserfarenhet och expertis. Den första versionen av Lumina var främst ett benchmarkingverktyg. Men den här uppgraderade versionen innehåller nya funktioner som hjälper företag att förbereda sig för certifieringsrevisioner och hantera revisionsresultat på ett robust sätt.

Företagen kan fortfarande använda instrumentpanelen i Lumina för att se vilka de vanligaste fallgroparna är för varje standard i ledningssystemet, vilket hjälper dem att fokusera på de områden där risken för avvikelser är som störst. Den nya versionen stöder också grundorsaksanalys för de olika avvikelserna och ger en lista över de vanligaste korrigeringarna per klausul och underklausul.

En grundlig grundorsaksanalys är ett steg som företag ofta tar lätt på eller till och med hoppar över. Även om de kanske kan stänga avvikelsen, hindrar engångsåtgärder ofta dem från att se den bredare bilden. Genom att förstå eventuella underliggande strukturella problem med ledningssystemet kan man åstadkomma mer holistiska och varaktiga förbättringar.

"Dagens företag står inför en ständigt växande uppsättning krav och risker. Ett certifierat, högpresterande ledningssystem kan verkligen hjälpa företag att inte bara uppfylla efterlevnadskraven utan också hantera risker, förbättra prestanda och tillämpa styrning för att uppfylla kraven på SDG eller ESG-prestanda och i slutändan bygga motståndskraft och nå affärsmål", säger Stefano Crea.