Skip to content

Det digitala verktyget Boost My Audit har uppdaterats

Den senaste versionen hjälper företag att fokusera på revisioner av ledningssystem, förbättra affärseffektiviteten och hållbarhetsarbetet.

Boost My Audit är ett digitalt verktyg som utvecklats av DNV för att hjälpa företag att förbättra sina ledningssystem där det är viktigast för verksamheten. När DNV genomför revisioner använder DNV sin egenutvecklade metodik Risk Based Certification™. Företagen ombeds välja ett eller flera fokusområden som är särskilt relevanta för deras affärsmål. Revisorn kontrollerar hur väl ledningssystemet stöder dessa fokusområden utöver att kontrollera överensstämmelsen med den valda standarden. De mest användbara fokusområdena har sammanställts i Boost My Audit. I dag innehåller den mer än 200.

"Vi såg att de fokusområden som valdes tenderade att återspegla vad företagen uppfattade som sina största risker men också möjligheter att driva på affärsverksamheten. Eftersom vi såg hur fokusområdena hjälpte företagen att förbättra sig beslutade vi att öppet dela med oss av insikterna till alla kunder tillsammans med en motsvarande checklista för revisioner", säger Mauro Crippa, Market Intelligence Manager inom Business Assurance.

I den senaste versionen har 15 nya fokusområden lagts till som speglar aspekter som är viktiga för att bygga upp en högkvalitativ affärsverksamhet. Eftersom företagen i allt högre grad pressas att prestera och bevisa sin hållbarhetsprestanda är alla fokusområden nu kopplade till relevanta FN-mål för hållbarhetsmålen och ESG-frågor.

"Vårt mål är att hjälpa våra kunder att gå längre än att uppfylla kraven och utveckla högpresterande ledningssystem som stöder deras affärsmål. Att särskilt koppla fokusområdena till FN:s mål för hållbarhetsmålen och ESG-dimensionerna bör hjälpa företagen att bygga upp ledningssystem som går längre än vad ISO-standarden kräver och som verkligen stödjer företaget i att uppnå sina strategiska mål", säger Stefano Crea, Global Market Director inom Business Assurance.